dnes je 14.4.2024

Input:

Emisní limity zvláště velkých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.3.1
Emisní limity zvláště velkých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Emisní limity SO2

pro zvláště velké zdroje spalující tuhá paliva jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Platí pro emisní limity stávajících zdrojů v mg/m3 (obsah kyslíku 6 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn

     
Jmenovitý 50 MW 50–300 > 300 MW Pozn.
tepelný výkondoMW
Fluidní topeniště 800 500 500 i granulační nebo roštové kotle
s přiřazenými reaktory, jejich
kombinace s fluidními ohništi
nebo rekonstrukce kotlů s využitím
fluidní techniky
Ostatní topeniště 2 500 1 700 500

Přitom tyto limity platí pro zařízení stávajících zdrojů, k nimž bylo vydáno původní stavební povolení před 1. červencem 1987 a vztahují se k tepelným výkonům jednotlivých zařízení.

Od 1. ledna 2008 přitom musí stávající zdroje plnit plán snížení emisí u zdroje jako součást Národního programu snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů. Emisní limity každého zařízení se v tomto případě vztahují k tepelnému příkonu celého zdroje.

Provozovatelé zdrojů, kteří obdrželi stavební povolení před 1. červencem 1987, přitom mohou požádat nejpozději do 30. června 2004 kompetentní orgán o to, aby směli provozovat zdroj ne více než 20 000 hodin počínaje 1. ledna 2008 do 31. prosince 2015 bez plnění emisních limitů uvedených v následující tabulce:

Platí pro emisní limity nových zdrojů v mg/m3 (obsah kyslíku 6%) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn

Jmenovitý
tepelný výkon
50 až 100 MW 100 až 500 MW >500 MW
Limit 2 000 2 000 – 400
s lineárním
poklesem
400

Lineární pokles se stanoví podle následujícího vzorce:

EL = 2 400 – 4P,

kde:

EL je emisní limit v (mg/m3)

P je tepelný příkon v (MWt)

Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení, na něž bylo stavební povolení vydáno po 1. červenci 1987, vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého zdroje.

Budoucí nové zdroje musí dosahovat emisní limity dle následující tabulky

Platí pro emisní limity budoucích zdrojů v mg/m3 (obsah kyslíku 6%) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn

Druh paliva 50 – 100 MW 100 - 300 MW > 300 MW
Biomasa 200 200 200
Ostatní tuhá paliva 850 200 200

Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého zdroje.

Emisní limity SO2

pro zvláště velké zdroje spalující kapalná paliva jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Platí pro emisní limity jednotlivých zařízení stávajících zdrojů v mg/m3 (obsah kyslíku 3 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn

Jmenovitý
tepelný výkon
Do 50 MW 500 – 300 MW > 300 MW
Emisní limit (není stanoven) 1 700 500

Přitom tyto limity platí pro zařízení stávajících zdrojů, k nimž bylo vydáno původní stavební povolení před 1. červencem 1987 a vztahují se k tepelným výkonům jednotlivých zařízení.

Od 1. ledna 2008 přitom musí stávající zdroje plnit plán snížení emisí u zdroje jako součást Národního programu snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů. Emisní limity každého zařízení se v tomto případě vztahují k tepelnému příkonu celého zdroje.

Provozovatelé zdrojů, kteří obdrželi stavební povolení před 1. červencem 1987, přitom mohou požádat nejpozději do 30. června 2004 kompetentní orgán o to, aby směli provozovat zdroj ne více než 20 000 hodin počínaje 1. ledna 2008 do 31. prosince 2015 bez plnění emisních limitů uvedených v následující tabulce:

Platí pro emisní limity jednotlivých zařízení nových zdrojů v mg/m3 (obsah kyslíku 3 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn

Jmenovitý
tepelný výkon
50 – 300 MW 300 – 500 MW > 500 MW
Emisní limit 1 700 1 700 – 400
s lineárním
poklesem
400

Lineární pokles se stanoví podle následujícího vzorce:

EL = 3 650 – 6,5P

kde:

EL je emisní limit v (mg/m3)

P je tepelný příkon v (MWt)

Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení, na něž bylo stavební povolení vydáno po 1. červenci 1987, vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého zdroje.

Platí pro emisní limity budoucích zdrojů v mg/m3 (obsah kyslíku 3 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn

Jmenovitý
tepelný výkon
50 – 100 MW 100 až 300 MW > 300 MW
Emisní limit 850 400 – 200
s lineárním
poklesem
200

Lineární pokles se stanoví podle následujícího vzorce:

EL = 500 – P

kde:

EL je emisní limit v (mg/m3)

P je tepelný příkon v (MWt)

Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého zdroje.

Emisní limity SO2

pro zvláště velké zdroje spalující plynná paliva jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Platí pro emisní limity jednotlivých zařízení stávajících zdrojů v mg/m3 (obsah kyslíku 3 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn

Plynná paliva z veřejných distribučních sítí 35
Pro plynná paliva mimo paliv z veřejných
distribučních sítí a koksárenský plyn
900
Zkapalněný plyn (limit nestanoven)

Přitom tyto limity platí pro zařízení stávajících zdrojů, k nimž bylo vydáno původní stavební povolení před 1. červencem 1987 a vztahují se k tepelným výkonům jednotlivých zařízení.

Od 1. ledna 2008 přitom musí stávající zdroje plnit plán snížení emisí u zdroje jako součást Národního programu snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů. Emisní limity každého zařízení se v tomto případě vztahují k tepelnému příkonu celého zdroje.

Provozovatelé zdrojů, kteří obdrželi stavební povolení před 1. červencem 1987, přitom mohou požádat nejpozději do 30. června 2004 kompetentní orgán o to, aby směli provozovat zdroj ne více než 20 000 hodin počínaje 1. ledna 2008 do 31. prosince 2015 bez plnění emisních limitů uvedených v následující tabulce:

Platí pro emisní limity nových zdrojů v mg/m3 (obsah kyslíku 3%) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn

Plynná paliva obecně 35
Zkapalněný plyn 5
Nízkovýhřevné plyny ze zplynění nebo
rafinačních zbytků, koksárenský plyn,
konvertorový plyn
800
Plyn ze zplyněného uhlí Limit není zatím stanoven

Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení, na něž bylo stavební povolení vydáno po 1. červenci 1987, vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého zdroje.

Platí pro emisní limity budoucích nových zdrojů v mg/m3 (obsah kyslíku 3 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn

Plynná paliva obecně 35
Zkapalněný plyn 5
Koksárenský plyn 400
Vysokopecní plyn, konvertorový plyn 200

Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého zdroje.

Emisní limity pro oxidy dusíku (Nox)

pro zvláště velké zdroje spalující tuhá paliva jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Platí pro emisní limity pro jednotlivá zařízení stávajících zdrojů pro Nox (po přepočtu na NO2) při spalování tuhých paliv (obsah kyslíku 6 %), kapalných a plynných paliv (obsah kyslíku 3 %) vyjádřené v mg/m3 vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn

Fluidní topeniště 400
Výtavné topeniště 1 100
Ostatní topeniště na tuhá paliva 650
Kapalná paliva 450
Plynná paliva 200 / 300*

* při spalování propanu či butanu nebo jejich směsí

Přitom tyto limity platí pro zařízení stávajících zdrojů, k nimž bylo vydáno původní stavební povolení před 1. červencem 1987 a vztahují se k tepelným výkonům jednotlivých zařízení.

Od 1. ledna 2008 přitom musí stávající zdroje plnit plán snížení emisí u zdroje jako součást Národního programu snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů. Emisní limity každého zařízení se v tomto případě vztahují k tepelnému příkonu celého zdroje.

Provozovatelé zdrojů, kteří obdrželi stavební povolení před 1. červencem 1987, přitom mohou požádat nejpozději do 30. června 2004 kompetentní orgán o to, aby směli provozovat zdroj ne více než 20 000 hodin počínaje 1. ledna 2008 do 31. prosince 2015 bez plnění emisních limitů uvedených v následující tabulce:

Platí pro emisní limity pro jednotlivá zařízení nových zdrojů pro Nox (po přepočtu na NO2) při spalování tuhých paliv (obsah kyslíku 6 %), kapalných a plynných paliv (obsah kyslíku 3 %) vyjádřené v mg/m3 vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn

Druh paliva Příkon zdroje Emisní limity
(mg/m3)
Od 1. ledna 2016
(mg/m3)
Tuhá 50 až 500 MW 600 600
> 500 500 200
Kapalná 50 až 500 MW 450 -
> 500 MW 400 -
Plynná 50 až 500 MW 300 -
> 500 MW 200 -

Hodnoty emisních limitů přitom platí pro každé jednotlivé zařízení, na něž bylo stavební povolení vydáno po 1. červenci 1987. Vztahují se k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého zdroje.

Pro zařízení, která po 1. lednu 2016 nebudou provozována déle než 1 500 hodin ročně (při klouzavém pětiletém průměru), platí emisní limit 450 mg/m3.

Pro spalování tuhých paliv s obsahem prchavé hořlaviny menším než 10% platí emisní limit 1 200 mg/m3 až do 1. ledna 2018.

Platí pro emisní limity budoucích nových zdrojů pro Nox (po přepočtu na NO2) při spalování tuhých paliv (obsah kyslíku 6 %) vyjádřené v mg/m3 vztažené na

Nahrávám...
Nahrávám...