dnes je 21.7.2024

Input:

Emisní limity zvláště velkých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.3.1 Emisní limity zvláště velkých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Emisní limity SO2

pro zvláště velké zdroje spalující tuhá paliva jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Platí pro emisní limity stávajících zdrojů v mg/m3 (obsah kyslíku 6 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn

Jmenovitý  50 MW  50–300  > 300 MW  Pozn. 
tepelný výkondo    MW     
Fluidní topeniště  800  500  500  i granulační nebo roštové kotle
s přiřazenými reaktory, jejich
kombinace s fluidními ohništi
nebo rekonstrukce kotlů s využitím
fluidní techniky 
Ostatní topeniště  2 500  1 700  500 

Přitom tyto limity platí pro zařízení stávajících zdrojů, k nimž bylo vydáno původní stavební povolení před 1. červencem 1987 a vztahují se k tepelným výkonům jednotlivých zařízení.

Od 1. ledna 2008 přitom musí stávající zdroje plnit plán snížení emisí u zdroje jako součást Národního programu snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů. Emisní limity každého zařízení se v tomto případě vztahují k tepelnému příkonu celého zdroje.

Provozovatelé zdrojů, kteří obdrželi stavební povolení před 1. červencem 1987, přitom mohou požádat nejpozději do 30. června 2004 kompetentní orgán o to, aby směli provozovat zdroj ne více než 20 000 hodin počínaje 1. ledna 2008 do 31. prosince 2015 bez plnění emisních limitů uvedených v následující tabulce:

Platí pro emisní limity nových zdrojů v mg/m3 (obsah kyslíku 6%) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn

Jmenovitý
tepelný výkon 
50 až 100 MW  100 až 500 MW  >500 MW 
Limit  2 000  2 000 – 400
s lineárním
poklesem 
400 

Lineární pokles se stanoví podle následujícího vzorce:

EL = 2 400 – 4P,

kde:

EL je emisní limit v (mg/m3)

P je tepelný příkon v (MWt)

Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení, na něž bylo stavební povolení vydáno po 1. červenci 1987, vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého zdroje.

Budoucí nové zdroje musí dosahovat emisní limity dle následující tabulky

Platí pro emisní limity budoucích zdrojů v mg/m3 (obsah kyslíku 6%) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn

Druh paliva  50 – 100 MW  100 - 300 MW  > 300 MW 
Biomasa  200  200  200 
Ostatní tuhá paliva  850  200  200 

Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého zdroje.

Emisní limity SO2

pro zvláště velké zdroje spalující kapalná paliva jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Platí pro emisní limity jednotlivých zařízení stávajících zdrojů v mg/m3 (obsah kyslíku 3 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn

Jmenovitý
tepelný výkon 
Do 50 MW  500 – 300 MW  > 300 MW 
Emisní limit  (není stanoven)  1 700  500 

Přitom tyto limity platí pro zařízení stávajících zdrojů, k nimž bylo vydáno původní stavební povolení před 1. červencem 1987 a vztahují se k tepelným výkonům jednotlivých zařízení.

Od 1. ledna 2008 přitom musí stávající zdroje plnit plán snížení emisí u zdroje jako součást Národního programu snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů. Emisní limity každého zařízení se v tomto případě vztahují k tepelnému příkonu celého zdroje.

Provozovatelé zdrojů, kteří obdrželi stavební povolení před 1. červencem 1987, přitom mohou požádat nejpozději do 30. června 2004 kompetentní orgán o to, aby směli provozovat zdroj ne více než 20 000 hodin počínaje 1. ledna 2008 do 31. prosince 2015 bez plnění emisních limitů uvedených v následující tabulce:

Platí pro emisní limity jednotlivých zařízení nových zdrojů v mg/m3 (obsah kyslíku 3 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn

Jmenovitý
tepelný výkon 
50 – 300 MW  300 – 500 MW  > 500 MW 
Emisní limit  1 700  1 700 – 400
s lineárním
poklesem 
400 

Lineární pokles se stanoví podle následujícího vzorce:

EL = 3 650 – 6,5P

kde:

EL je emisní limit v (mg/m3)

P je tepelný příkon v (MWt)

Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení, na něž bylo stavební povolení vydáno po 1. červenci 1987, vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého zdroje.

Platí pro emisní limity budoucích zdrojů v mg/m3 (obsah kyslíku 3 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn

Jmenovitý
tepelný výkon 
50 – 100 MW  100 až 300 MW  > 300 MW 
Emisní limit  850  400 – 200
s lineárním
poklesem 
200 

Lineární pokles se stanoví podle následujícího vzorce:

EL = 500 – P

kde:

EL je emisní limit v (mg/m3)

P je tepelný příkon v (MWt)

Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého zdroje.

Emisní limity SO2

pro zvláště velké zdroje spalující plynná paliva jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Platí pro emisní limity jednotlivých zařízení stávajících zdrojů v mg/m3 (obsah kyslíku 3 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn

Plynná paliva z veřejných distribučních sítí  35 
Pro plynná paliva mimo paliv z veřejných
distribučních sítí a koksárenský plyn 
900 
Zkapalněný plyn  (limit nestanoven) 

Přitom tyto limity platí pro zařízení stávajících zdrojů, k nimž bylo vydáno původní stavební povolení před 1. červencem 1987 a vztahují se k tepelným výkonům jednotlivých zařízení.

Od 1. ledna 2008 přitom musí stávající zdroje plnit plán snížení emisí u zdroje jako součást Národního programu snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů. Emisní limity každého zařízení se v tomto případě vztahují k tepelnému příkonu celého zdroje.

Provozovatelé zdrojů, kteří obdrželi stavební povolení před 1. červencem 1987, přitom mohou požádat nejpozději do 30. června 2004 kompetentní orgán o to, aby směli provozovat zdroj ne více než 20 000 hodin počínaje 1. ledna 2008 do 31. prosince 2015 bez plnění emisních limitů uvedených v následující tabulce:

Platí pro emisní limity nových zdrojů v mg/m3 (obsah kyslíku 3%) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn

Plynná paliva obecně  35 
Zkapalněný plyn 
Nízkovýhřevné plyny ze zplynění nebo
rafinačních zbytků, koksárenský plyn,
konvertorový plyn 
800 
Plyn ze zplyněného uhlí  Limit není zatím stanoven 

Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení, na něž bylo stavební povolení vydáno po 1. červenci 1987, vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého zdroje.

Platí pro emisní limity budoucích nových zdrojů v mg/m3 (obsah kyslíku 3 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn

Plynná paliva obecně  35 
Zkapalněný plyn 
Koksárenský plyn  400 
Vysokopecní plyn, konvertorový plyn  200 

Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého zdroje.

Emisní limity pro oxidy dusíku (Nox)

pro zvláště velké zdroje spalující tuhá paliva jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Platí pro emisní limity pro jednotlivá zařízení stávajících zdrojů pro Nox (po přepočtu na NO2) při spalování tuhých paliv (obsah kyslíku 6 %), kapalných a plynných paliv (obsah kyslíku 3 %) vyjádřené v mg/m3 vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn

Fluidní topeniště  400 
Výtavné topeniště  1 100 
Ostatní topeniště na tuhá paliva  650 
Kapalná paliva  450 
Plynná paliva  200 / 300* 

* při spalování propanu či butanu nebo jejich směsí

Přitom tyto limity platí pro zařízení stávajících zdrojů, k nimž bylo vydáno původní stavební povolení před 1. červencem 1987 a vztahují se k tepelným výkonům jednotlivých zařízení.

Od 1. ledna 2008 přitom musí stávající zdroje plnit plán snížení emisí u zdroje jako součást Národního programu snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů. Emisní limity každého zařízení se v tomto případě vztahují k tepelnému příkonu celého zdroje.

Provozovatelé zdrojů, kteří obdrželi stavební povolení před 1. červencem 1987, přitom mohou požádat nejpozději do 30. června 2004 kompetentní orgán o to, aby směli provozovat zdroj ne více než 20 000 hodin počínaje 1. ledna 2008 do 31. prosince 2015 bez plnění emisních limitů uvedených v následující tabulce:

Platí pro emisní limity pro jednotlivá zařízení nových zdrojů pro Nox (po přepočtu na NO2) při spalování tuhých paliv (obsah kyslíku 6 %), kapalných a plynných paliv (obsah kyslíku 3 %) vyjádřené v mg/m3 vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn

Druh paliva  Příkon zdroje  Emisní limity
(mg/m3)
 
Od 1. ledna 2016
(mg/m3)
 
Tuhá  50 až 500 MW  600  600 
> 500  500  200 
Kapalná  50 až 500 MW  450 
> 500 MW  400 
Plynná  50 až 500 MW  300 
> 500 MW  200 

Hodnoty emisních limitů přitom platí pro každé jednotlivé zařízení, na něž bylo stavební povolení vydáno po 1. červenci 1987. Vztahují se k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého zdroje.

Pro zařízení, která po 1. lednu 2016 nebudou provozována déle než 1 500 hodin ročně (při klouzavém pětiletém průměru), platí emisní limit 450 mg/m3.

Pro spalování tuhých paliv s obsahem prchavé hořlaviny menším než 10% platí emisní limit 1 200 mg/m3 až do 1. ledna 2018.

Platí pro emisní limity budoucích nových zdrojů pro Nox (po přepočtu na NO2) při spalování tuhých paliv (obsah kyslíku 6

Nahrávám...
Nahrávám...