dnes je 27.5.2024

Input:

Dotykové napětí a proud tělem

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.6.3
Dotykové napětí a proud tělem

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Pro výpočet dovolených hodnot dotykových napětí u zařízení vysokého napětí se vychází z následujících předpokladů:

  • dráha proudu z jedné ruky do nohy

  • 50 % pravděpodobná impedance těla

  • 5 % pravděpodobná fibrilace srdeční komory

  • žádný přídavný odpor

POZNÁMKA – Tyto předpoklady vedou na křivku dotykových napětí s odhadovaným rizikem, vycházejícím ze zkušeností, zvláštního školení obsluhy, pravděpodobných nákladů apod., které je přijatelné v případě zemní poruchy v zařízení vysokého napětí.

Za předpokladu, že základem pro výpočet proudu tělem je ČSN IEC 60479-1, a vezmeme-li v úvahu jako dovolenou mez pro proud křivku c2 z obrázku 14 v ČSN IEC 60479-1 (pravděpodobnost srdeční fibrilace menší než 5 %, proudová dráha z levé ruky do obou nohou), dostaneme následující výsledek (tabulka C.1):

Tabulka C.1 – Dovolený proud tělem IBp v závislosti na trvání poruchy tF

Trvání poruchy (s) Proud tělem (mA)
0,05 900
0,1 750
0,2 600
0,5 200
1 80
2 60
5 51
10 50

Abychom získali příslušné dotykové napětí, je nezbytné určit celkovou impedanci lidského těla. Tato impedance je závislá na dotykovém napětí a proudové dráze; hodnoty pro dráhu rukaruka a ruka-noha jsou uvedeny v ČSN IEC 60479-1, ze kterého je převzata následující tabulka C.2. Pravděpodobnost, že impedance těla je menší nebo rovna udané hodnotě, je 50 %. Vezmeme-li v úvahu proudovou dráhu ruka-nohy, je zapotřebí použít korekční činitel 0.75 pro impedanci těla (obrázek 3 z ČSN IEC 60479-1). Kombinací těchto dvou tabulek s uvažováním korekčního činitele je možné pomocí iteračního procesu vypočítat meze dotykového napětí pro každou velikost trvání poruchy. Výsledek je v obrázku 1. V tabulce C.3 jsou ukázány hodnoty některých bodů této křivky.

Tabulka C.2 – Celková impedance lidského těla ZB v závislosti na dotykovém napětí UT pro proudovou dráhu rukaruka nebo ruka-noha

Dotykové napětí (V) Celková impedance
lidského těla (Ω)
25 3250
50 2625
75 2200
100 1875
125 1625
220 1350
700 1100
1000 1050

Tabulka C.3 Vypočtené hodnoty dovoleného dotykového napětí UTp jako funkce trvání poruchy

Trvání poruchy (s) Dovolené dotykové napětí UTp
(V)
10 80
1,1 100
0,72 125
0,64 150
0,49 220
0,39 300
Nahrávám...
Nahrávám...