dnes je 27.5.2024

Input:

Dotykové napětí a proud tělem

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.4
Dotykové napětí a proud tělem

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

1 Rovnocennost mezi dotykovým napětím a proudem tělem

Pro výpočet dovolených hodnot dotykových napětí u zařízení vysokého napětí se vychází z následujících předpokladů:

  • dráha proudu z jedné ruky do nohy,

  • 50 % pravděpodobná impedance těla,

  • 5 % pravděpodobná fibrilace srdeční komory,

  • žádný přídavný odpor.

Poznámka – Tyto předpoklady vedou na křivku dotykových napětí s odhadovaným rizikem vycházejícím ze zkušeností, zvláštního školení obsluhy, pravděpodobných nákladů apod., které je přijatelné v případě zemní poruchy v zařízení vysokého napětí.

Za předpokladu, že základem pro výpočet proudu tělem je ČSN IEC 60479-1, a vezmeme-li v úvahu jako dovolenou mez pro proud křivku c2 z obrázku 14 v ČSN IEC 60479-1 (pravděpodobnost srdeční fibrilace menší než 5 %, proudová dráha z levé ruky do obou noh), dostaneme následující výsledek (tabulka 1):

Tabulka 1 – Dovolený proud tělem IBp v závislosti na rvání poruchy tF

Trvání poruchy (s) Proud tělem (mA)
0,05 900
0,1 750
0,2 600
0,5 200
1 80
2 60
5 51
10 50

Abychom získali příslušné dotykové napětí, je nezbytné určit celkovou impedanci lidského těla. Tato impedance je závislá na dotykovém napětí a proudové dráze; hodnoty pro dráhu rukaruka a ruka-noha jsou uvedeny v ČSN IEC 60479-1, ze kterého je převzata následující tabulka 2. Pravděpodobnost, že impedance těla je menší nebo rovna udané hodnotě, je 50 %. Vezmeme-li v úvahu proudovou dráhu ruka-nohy, je zapotřebí použít korekční činitel 0,75 pro impedanci těla (obrázek 3 z ČSN IEC 60479-1). Kombinací těchto dvou tabulek s uvažováním korekčního činitele je možné pomocí iteračního procesu vypočítat meze dotykového napětí pro každou velikost trvání poruchy. Výsledek je v obrázku 1. V tabulce 3 jsou ukázány hodnoty některých bodů této křivky.

Tabulka 2 – Celková impedance lidského těla ZB v závislosti na dotykovém napětí UT pro proudovou dráhu rukaruka nebo ruka-noha

Dotykové napětí (V) Celková impedance lidského těla (Ω)
25 3250
50 2625
75 2200
100 1875
125 1625
220 1350
700 1100
1000 1050

Tabulka 3 – Vypočtené hodnoty dovoleného dotykového napětí UTp jako funkce

Nahrávám...
Nahrávám...