dnes je 27.5.2024

Input:

Dopravníky

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.1.2
Dopravníky

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Dopravníky (transportéry) jsou zařízení pro plynulou dopravu sypkých hmot i jednotlivých kusů. Dělí se na dopravníky s tažným prvkem a bez tažného prvku. Tažným prvkem může být nekonečný dopravní pás (pásové dopravníky, elevátory) nebo řetěz (článkové dopravníky, redlery, korečkové elevátory). V energetice jsou používány také další typy dopravníku bez tažného prvku, jako např. šnekový a vibrační dopravník.

Funkční prvky dopravníku

Dopravník (mechanický) má tyto základní funkční prvky:

  • pohybový (dopravní) prvek, poháněný hnacím ústrojím (obvykle elektromotor s převodovou skříní), který zajišťuje přemisťování materiálu,

  • ložný prvek, na němž spočívá dopravovaný materiál,

  • nosný prvek, který přenáší tíhu dopravovaného materiálu na konstrukci dopravníku nebo na opěry.

Dopravovaný materiál je charakterizován sypnou hmotností, tj. objemová hmotnost volně sypaného materiálu, a sypným úhlem, což je úhel, který svírá tečna ke svahu volně nasypaného materiálu s vodorovnou rovinou.

Doprava určitého materiálu je charakterizována dopravním výkonem hmotnostním M [kg/h] nebo objemovým V [m3 /h], dopravní výškou Hd [m] a dopravní vzdáleností Ld [m].

Vlastní dopravník je určen maximálním hmotnostním tokem nebo maximálním objemovým tokem, rychlostí dopravního prvku v [m/s], výškou dopravníku H [m] a délkou dopravníku L [m].

Pásový dopravník

Měrnou hmotnost dopravovaného materiálu na 1 m délky dopravníku lze orientačně určit ze vztahu

U pásového dopravníku je nosným a tažným prvkem nekonečný dopravní pás obíhající mezi poháněcím a vratným bubnem. Je vhodný pro přímočarou vodorovnou a šikmou dopravu v rozsahu +18 °, –18 °. Základní parametry jsou určeny normou. V obr. 1 je příklad šikmého pásového dopravníku.

V obr. 1 je 1 – pás, 2 napínací buben, 3 hnací buben, 4 násypka, 5 nosné válečky, 6 napínací závaží.

Dopravní pásy

Dopravní pásy pro běžné použití mají textilní kostru s vrstvami PVC nebo pryže. Textilní kostra, která přenáší veškeré tahové síly, je tvořena buď jednou vrstvou, většinou z polyamidu a polyesteru, nebo více vrstvami (2 až 5) z polyamidu, bavlny nebo jiných materiálů. Textilní vložky jsou zpravidla zcela zavulkanizovány v pryži. Ta tvoří na spodní a horní straně pásu tzv. krycí vrstvy různé tloušťky (2 až 6 mm) i různé jakosti podle druhu dopravovaného materiálu a jeho fyzikálních vlastností (určeno v normách). Šířka dopravních pásů se pohybuje v rozmezí od 400 do 2400 mm. Pro výpočet pásového dopravníku platí norma ČSN ISO 5040.

Článkové dopravníky

Tažným prvkem je zde pár kloubových řetězů. Jsou napjaty mezi hnací a napínací řetězovou kladkou. Řetězy jsou navzájem spojeny dlouhými čepy, na kterých jsou upevněny ploché plechové články, aby se překrývaly i při

Nahrávám...
Nahrávám...