dnes je 27.5.2024

Input:

Doprava tuhých materiálů potrubím

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.1.4
Doprava tuhých materiálů potrubím

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Zrnité materiály lze dopravovat potrubím buď vzduchem (pneumatická doprava) nebo vodou (hydraulická doprava). Nevýhodou je velká spotřeba transportního média a větší spotřeba energie na dopravu oproti mechanické dopravě. Tyto systémy jsou náchylnější na eroze (zejména potrubí).

Pneumatická doprava

Pneumatická doprava může být:

  • podtlaková (sací), s podtlakem 20 až 60 kPa,

  • tlaková, s přetlakem vzduchu 30 až 40 kPa

Podtlaková doprava

Podle zrnitosti a měrné hmotnosti materiálu je rychlost nosného vzduchu 15 až 50 m/s. V cílovém místě dopravy se materiál odděluje od nosného vzduchu odlučovači, někdy dvoustupňovými (cyklónové nebo textilní). Vyčištěný vzduch je odsáván ventilátory nebo vývěvou. Odloučený materiál se obvykle shromažďuje v zásobníku, odkud může být dopravován dále pouze pomocí tlakově těsného podavače (turniket). Spotřeba energie pro dopravu může být až 15x větší než při mechanické dopravě.

Tlaková pneumatická doprava

Do potrubí tlakového vzduchu z ventilátoru nebo dmychadla se přidává dopravovaný materiál v mísícím kusu (ejektoru). Do mísícího kusu se materiál podává některým druhem podavače (turniket, šnekový podavač). Dopravovaný materiál se odlučuje od nosného vzduchu podobně jako u podtlakové dopravy.

Hydraulická doprava

Hydraulická doprava se uplatňuje tam, kde je již materiál smíšen s vodou z technologického procesu (např. chlazení škváry u kotlů) nebo kde míšení s vodou plní i jiný úkol než dopravní (např. smáčení u popílku). Nevýhodou je velká spotřeba

Nahrávám...
Nahrávám...