dnes je 21.7.2024

Input:

Distribuční sítě velmi vysokého napětí 08: Zjednodušující předpoklady

12.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.8 Distribuční sítě velmi vysokého napětí 08: Zjednodušující předpoklady

Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů

Výpočet minimálních a maximálních zkratových proudů podle normy ČSN EN 60909-0 vychází z následujících předpokladů:

  • po dobu trvání zkratového proudu se nemění typ zkratu, tj. trojfázový zkrat zůstává trojfázovým a zkrat mezi fází a zemí zůstává po celou dobu zkratu zkratem mezi fází a zemí,

  • po dobu zkratu nedochází k žádné změně v síti,

  • uvažují se impedance transformátorů pro přepínače odboček v základní poloze,

  • odpory oblouku se neuvažují,

  • všechny kapacity vedení a paralelní admitance a netočivé statické zátěže jsou zanedbány, vyjma paralelních admitancí v netočivé soustavě.

Kromě těchto zjednodušení je třeba zohlednit i tyto předpoklady 1 :

  • zkrat nastal jen v jednom bodě soustavy (při vícefázových zkratech se předpokládá, že vzniklo ke zkratu ve stejném okamžiku),

  • předpokládá

Nahrávám...
Nahrávám...