dnes je 21.7.2024

Input:

Distribuční sítě velmi vysokého napětí 06: Vliv oblouku při zkratu

29.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.6 Distribuční sítě velmi vysokého napětí 06: Vliv oblouku při zkratu

Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů

Norma ČSN EN 60909-0 při výpočtu zkratových poměrů předpokládá dokonalý zkrat, ale současně připouští ve speciálních případech (nastavení ochran apod.) uvažovat nedokonalý zkrat, reprezentovaný např. odporem oblouku.

Stanovení přechodového odporu nebo odporu oblouku je v praxi velmi obtížné, proto se zanedbává, anebo se používá empirických vztahů. Vliv oblouku při zkratu lze při prvním přiblížení nahradit rezistancí R obl , jak je schematicky naznačeno na obr. 2. 15. Představme si, že místo oblouku v jedné fázi máme ve zkratové odbočce symetrický článek s rezistancí R. Potom se při jednofázovém zkratu za tímto článkem zvětší o R celková zkratová impedance do místa zkratu (ve všech složkových soustavách). Jinak se tento případ nijak neliší od jednofázového zkratu odvozeného v této kapitole. Náhradní schéma je uvedeno na obr. 2.16. Pro sousledný proud dostáváme vztah (2.41) 1 .

Obr.

Nahrávám...
Nahrávám...