dnes je 14.4.2024

Input:

Distribuční sítě velmi vysokého napětí 06: Vliv oblouku při zkratu

29.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.6
Distribuční sítě velmi vysokého napětí 06: Vliv oblouku při zkratu

Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů

Norma ČSN EN 60909-0 při výpočtu zkratových poměrů předpokládá dokonalý zkrat, ale současně připouští ve speciálních případech (nastavení ochran apod.) uvažovat nedokonalý zkrat, reprezentovaný např. odporem oblouku.

Stanovení přechodového odporu nebo odporu oblouku je v praxi velmi obtížné, proto se zanedbává, anebo se používá empirických vztahů. Vliv oblouku při zkratu lze při prvním přiblížení nahradit rezistancí Robl, jak je schematicky naznačeno na obr. 2. 15. Představme si, že místo oblouku v jedné fázi máme ve zkratové odbočce symetrický článek s rezistancí R. Potom se při jednofázovém zkratu za tímto článkem zvětší o R celková zkratová impedance do místa zkratu (ve všech složkových soustavách). Jinak se tento případ nijak neliší od jednofázového zkratu odvozeného v této kapitole. Náhradní schéma je uvedeno na obr. 2.16. Pro sousledný proud dostáváme vztah (2.41)1.

Obr. 2.15: Schéma náhrady

Nahrávám...
Nahrávám...