dnes je 21.7.2024

Input:

Cenové rozhodnutí č. 5/2022, kterým se stanovují ceny služeb výkonové rovnováhy obstarávaných provozovatelem přenosové soustavy na denním trhu

23.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

0.1.2019 Cenové rozhodnutí č. 5/2022, kterým se stanovují ceny služeb výkonové rovnováhy obstarávaných provozovatelem přenosové soustavy na denním trhu

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad podle

  • § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů,

  • § 17 odst. 6 písm. d) a § 17 odst. 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,

vydává cenové rozhodnutí o cenách služeb výkonové rovnováhy obstarávaných provozovatelem přenosové soustavy na denním trhu.

ČÁST PRVNÍ: Obecná ustanovení

(1) Všeobecná ustanovení

(1.1) Ceny stanovené způsobem uvedeným v bodě (2) jsou ceny maximální podle zákona o cenách 1 , neobsahují daň z elektřiny podle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů 2 a daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty 3 .

(1.2) Ceny za služby výkonové rovnováhy obstarávané provozovatelem přenosové soustavy k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu elektrizační soustavy jsou stanovené způsobem uvedeným v bodě (2).

(1.3) Ceny stanovené způsobem uvedeným v bodě (2) se uplatní pouze při obstarávání služeb výkonové rovnováhy na denním trhu a u tomu odpovídajících záložních postupů denního trhu.

(1.4) Ceny stanovené způsobem uvedeným v bodě (2) jsou ceny v Kč/MW*h. Pro potřeby výpočtu ekvivalentu cen v EUR/MW*h se ceny stanovené pro kalendářní den D přepočtou kurzem definovaným v bodě (2.1.1). D je dnem, na který se podávají nabídky.

(1.5) Rozhodným okamžikem pro stanovení cen podle bodu (2) je okamžik 22:00 dne D-2. Pokud není v uvedeném okamžiku dostupná jakákoliv z hodnot parametrů vstupujících do výpočtu některé z cen za službu výkonové rovnováhy, platí, že tato maximální cena za službu výkonové rovnováhy pro den D není stanovena. Za nedostupnost se považuje všeobecná nemožnost zjistit v daný okamžik vstupní parametry z odkazů definovaných tímto cenovým rozhodnutím.

ČÁST DRUHÁ: Ceny služeb výkonové rovnováhy obstarávaných provozovatelem přenosové soustavy

(2) Pro služby výkonové rovnováhy obstarávané provozovatelem přenosové soustavy k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu elektrizační soustavy platí tyto ceny, způsob jejich stanovení a určené podmínky

(2.1) Cena obstarávání služby aFRR+ a mFRR12,5+

(2.1.1) Maximální cena regulační zálohy aFRR+ a mFRR12,5+ RZ aFRR+ a mFRR12,5+ v Kč/MW*h je pro konkrétní kalendářní den D stanovena regulačním vzorcem

kde

DT pred [EUR/MWh] je zúčtovací cena označená jako „settlement price” produktu EEX-PXE Czech Power Futures Day Baseload

Nahrávám...
Nahrávám...