dnes je 22.6.2024

Input:

Absorpční chlazení

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.4.10
Absorpční chlazení

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Absorpční chlazení je jeden ze způsobu zajištění dodávky chladu, požadované spotřebitelem. Z energetického hlediska je založeno na transformaci tepelné energie a částečně i elektrické na tepelnou energii o nízkých parametrech (chlad) sloužící pro odvod tepla z určitého prostředí nebo látky. Cyklicky opakující se proces odnímání tepla je proveden pomocí tepelných oběhů, které se v tomto případě nazývají chladící oběhy a jsou realizovány chladícími jednotkami.

Energetickým ukazatelem výroby chladu je chladicí faktor

Přivedené teplo do oběhu (W) je teplo, které se odvedlo z požadovaného prostředí a představuje chladicí teplo (CH). Odvedené teplo u oběhu se pomocí výměníku odvádí do vnějšího okolí.

Oběhy jsou realizovány prostřednictvím pracovní látky tepelného oběhu a přívodem technické práce. Musí se posuzovat vliv chladicích jednotek na životní prostředí, zejména v těchto oblastech

  • únik pracovní látky,

  • zajištění potřebné mechanické energie prostřednictvím tepelného oběhu,

  • zhoršení podmínek vlivu hluku a vibrací.

U absorpčního chlazení (ACH) je komprese nahrazena chemickým absorbérem a generátorem. Ke smíchání některých látek (rozpuštění) dochází při určitých podmínkách – přívodu tepla – absorbér. Obdobně jejich oddělení probíhá v generátoru. Tyto jevy nastávají při různých tlacích.

Absorbér, ve kterém je nízký tlak, nasává pracovní látku z výparníku tepelného oběhu – chladivo (vodu) a dochází ke zředění roztoku za přívodu tepla z látky, která je používána pro požadovaný chladící proces, čím dochází k vychlazení této látky. Zředěný roztok dvou látek je čerpán do generátoru, kde přívodem tepla dochází k oddělení látek (koncentraci). Uvolněná chladicí voda jde do kondenzátoru, kde se z okruhu odvádí teplo.

Nejčastější kombinace látek chemického kompresoru jsou zředěný roztok bromidu lithia s vodou a čpavek s vodou. Roztok bromidu lithného se využívá pro chladicí oběhy, které nevyžadují teplotu nižší než 0 °C.

V obázku 18 je zjednodušeně znázorněna jednostupňová absorpční chladicí jednotka.

Obrázek 18 – Jednostupňové provedení absorpční chladicí jednotky

Kromě realizace ACH je do okruhu mezi absorbér a generátor zařazen tepelný výměník. Tím dochází ke zvýšení účinnosti chladicího oběhu. Ohřev v generátoru je zajištěn parou nebo horkou vodou, u menších zařízení se běžně používá plyn nebo elektřina.

Používají se i vícestupňové chladicí okruhy. Tím se

Nahrávám...
Nahrávám...