EnergetikaInfo.cz LIVE

 

 

Nejnovější
Energetickou účinností se v Praze zabývali odborníci z různých zemí Evropské unie

Energetickou účinností se v Praze zabývali odborníci z různých zemí Evropské unie

23.7.2018, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Jak zvyšovat energetickou účinnost v České republice bylo téma semináře, který se konal v úterý 29. května 2018 v Praze. Seminář zorganizovalo společně s Evropskou komisí Ministerstvo průmyslu a obchodu.
více
Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje šestým aukčním kolem

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje šestým aukčním kolem

23.7.2018, Zdroj: ČEPS, a.s. (http://www.ceps.cz/)
Šesté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě se uskuteční dne 2. 8. 2018.
více
Projekt KeepWarm pomůže moder­ni­zo­vat dálkové vytápění v zemích střední a východní Evropy

Projekt KeepWarm pomůže moder­ni­zo­vat dálkové vytápění v zemích střední a východní Evropy

20.7.2018, Zdroj: Teplárenské sdružení ČR (http://www.tscr.cz/)
Projekt „Zlepšení vlastností systémů dálkového vytápění ve střední a východní Evropě“, zkráceně „KeepWarm“, je financovaný v rámci programu EU Horizont 2020. Jeho cílem je zrychlit nákladově efektivní investice do modernizace systémů dálkového vytápění ve…
více
Blockchain v elektroenergetice: Výzva pro zákonodárce a regulační orgány

Blockchain v elektroenergetice: Výzva pro zákonodárce a regulační orgány

20.7.2018, Zdroj: Elektroenergetická unie - Eurelectric (https://www.eurelectric.org/)
Elektroenergetická unie vydala dokument, v němž hodnotí příležitosti, omezení a rizika spojená s využívání technologie blockchain v odvětví výroby elektřiny.
více
Transparentní cena tepla pro třetinu českých domácností

Transparentní cena tepla pro třetinu českých domácností

20.7.2018, Zdroj: ERÚ (http://www.eru.cz/)
Centrální zásobování teplem (CZT) hraje klíčovou roli nejenom ve státní energetické koncepci, která ho v oblasti energetické infrastruktury označuje za významnou konkurenční výhodu, „kterou je nezbytné udržet a posílit zajištěním podmínek pro transformaci a…
více
Nejčtenější

Pravidla trhu s elektřinouGarance

6.6.2017, Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015, o Pravidlech trhu s elektřinou, se po roce a půl dočkala novelizace vyhláškou č. 127/2017 Sb. V roce 2017 tak dochází ke změně jednoho z nejdůležitějších právních předpisů…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info

Stav nouze v plynárenství a způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynuGarance

19.1.2016, Ing. Jan Zaplatílek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 o opatřeních na…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info

Tuzemská legislativa pro energetikuGarance

12.9.2017, Ing. Vítězslav Šťastný, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Uveden je souhrnný přehled právních, legislativních a normativních dokumentů aktuálně platných v energetických odvětvích, které musí plně respektovat jak orgány státní správy a uživatelé jednotlivých energetických subsystémů (elektroenergetika, plynárenství a…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info

Vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvíchGarance

10.5.2016, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, byla vydána na základě zmocnění v § 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info

Energetičtí specialistéGarance

3.11.2015, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech, byla vydána Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR na základě zmocnění podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 10 odst. 9 a § 10a odst.…
více
ZámekPřístupné pro: Energetika info
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Uvádění výrobků na trh a RoHS - zakázané látky v elektrotechnických výrobcích
15. 10. 2018, Ing. Jarmil Mikulík

Uvádění elektrotechnických výrobků na trh. – Česká a evropská legislativa. – Návaznost technických norem a postupů. - Plnění požadavků právních předpisů z hlediska omezování nebezpečných látek.

Energetický audit nebo normu ISO 50001? Jak dál po dvou letech?
1
. 11. 2018, RNDr. Tomáš Chudoba
Co je výhodnější: Energetický audit nebo norma 50001? - Jak postupuje certifikující orgán? - Jak se k zákonným povinnostem staví SEI? - Zkušenosti s prováděním energetických auditů v energeticky náročných organizacích. - Implementace normy ISO 50001 ve veřejné sféře.