dnes je 18.6.2024

Input:

Zřizování zemničů a uzemňovacích přívodů

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.11
Zřizování zemničů a uzemňovacích přívodů

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

1. Zřizování zemničů

 1. Vodorovné zemniče

  Vodorovné zemniče jsou obvykle kladeny na dno výkopu nebo základové jámy.

  Doporučuje se, aby:

  • byly obklopeny lehce udusanou půdou,

  • kameny nebo štěrk nemají být v přímém kontaktu se zemničem

  • půda, která působí agresivně na použitý zemnič, musí být nahrazena vhodnou výplní

 2. Svislé nebo šikmé tyčové zemniče

  Svislé nebo šikmé tyčové zemniče jsou zatlačovány do půdy a mají být vzdáleny alespoň na délku tyče. K zamezení poškození zemničů při zatlačování do půdy je zapotřebí užít vhodné nástroje.

 3. Spojování zemničů

  Spojky užité pro spojení vodivých částí zemničů k zemnící síti musí mít odpovídající vlastnosti, zajišťující odpovídající elektrickou vodivost a mechanickou a tepelnou pevnost odpovídající vlastnímu zemniči.

  Zemnič musí odolávat korozi a nesmí být náchylný k vytváření galvanických článků.

  Spojky používané pro připojování tyčových zemničů musí mít stejnou mechanickou pevnost jako zemniče a musí odolávat mechanickému namáhání při zatlačování do půdy. Pokud musí být spojovány různé materiály, tvořící galvanické články, které mohou vyvolat elektrochemickou korozi, pak spojky musí být trvanlivým způsobem chráněny proti styku s elektrolytem.

2 Zřizování uzemňovacích přívodů

Obecně musí být délka uzemňovacích

Nahrávám...
Nahrávám...