dnes je 27.5.2024

Input:

Způsoby měření elektřiny u zákazníků a význam typových diagramů dodávek (TDD)

29.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6
Způsoby měření elektřiny u zákazníků a význam typových diagramů dodávek (TDD)

Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.

Pro vyhodnocení průběhu spotřeby elektrické energie v čase se používají různé druhy měření, legislativně v souladu s vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR o měření č. 82/2011 Sb. U velkoodběratelů, tedy zákazníků připojených na hladinu vysokého a případně i velmi vysokého napětí (vn, vvn) není problém získat spotřební diagramy denní, měsíční, roční, případně i v jiném časovém intervalu z údajů tzv. průběhového měření spotřeby elektrické energie. Podle vyhlášky č. 82/2011 Sb. je provozovatel distribuční soustavy povinen právě u těchto skupin zákazníků instalovat průběhové měření spotřeby kategorie A nebo B, které je schopno zaznamenávat naměřené údaje po čtvrthodinách. Rozdíl mezi kategorií měření typu A nebo B je prakticky pouze v intervalu určeném pro zpracování a přenos naměřených údajů z měřícího zařízení do informačního systému provozovatele distribuční soustavy. Zatímco u měření kategorie A dochází k přenosu naměřených údajů denně, u měření kategorie B se údaje přenášejí jednou za měsíc. Údaj o množství odebrané elektřiny u zákazníků je důležitý z hlediska fakturace elektřiny. Informace o průběhu spotřeby v čase má důležitou roli při stanovení odchylek na trhu s elektřinou (legislativně ve smyslu § 18 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou). Vyhodnocení odchylek na trhu s elektřinou je jedním ze základních principů fungování liberalizovaného trhu s elektřinou obecně. V České republice se zatím odchylky vyhodnocují v hodinových intervalech, byť údaje z měření typu A a B jsou získávány po čtvrthodinách.

U odběratelů elektřiny připojených na hladinu nízkého napětí se až na výjimky většinou používá měření typu C, tj. neprůběhové měření spotřeby elektřiny. Získání údajů o spotřebě zákazníků na hladině nízkého napětí v praxi funguje tak, že do odběrného místa minimálně jednou za rok přijde pověřený pracovník distributora, který manuálně provede odečet spotřeby. Z takto odečtených hodnot je však v praxi nemožné získat naměřený průběh spotřeby v čase, neboť většina elektroměrů instalovaných na hladině nn tuto informaci jednoduše nezaznamenává.

Z pohledu funkčního trhu s elektřinou je však nezbytné vyhodnocovat průběhy spotřeby dodávky elektřiny i u zákazníků na hladině nízkého napětí, u kterých jsou ze strany provozovatele distribuční soustavy instalovány běžné elektroměry typu C. Z tohoto důvodu se v České republice k nepřímému odhadu průběhu spotřeby skupiny zákazníků s měřením typu C již od roku 2005 používá model tzv. typových diagramů dodávek TDD. Metoda TDD je důležitým nástrojem jak pro dodavatele elektřiny z hlediska nákupu energie, pro kterého odchylka od předpokládaných hodnot spotřeby vede k doúčtování regulační energie, ale také pro distributora z hlediska plánování zatížení sítí. Typový diagram dodávek tvoří modelové hodnoty hodinových odběrů průměrného zákazníka dané skupiny TDD. Samotný typový diagram dodávky v tzv. normalizovaném tvaru tvoří 8760 relativních průměrových hodinových odběrů v roce, které jsou vztaženy k hodnotě ročního maxima průměrných hodinových odběrů. Průměrné hodinové odběry použité ke stanovení TDD

Nahrávám...
Nahrávám...