dnes je 19.5.2024

Input:

Zjišťování znečištěných látek a účinnosti spalování malých zdrojů

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.3.3
Zjišťování znečištěných látek a účinnosti spalování malých zdrojů

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

U malých zdrojů se provádí jednorázové měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrola stavu spalinových cest podle postupu přílohy č. 7 nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Přitom limitní účinnosti jsou stanoveny dle následující tabulky pro pevná, kapalná a plynná paliva:

palivo jmenovitý
tepelný výkon
datum uvedení spotřebiče do provozu
kW do 31.12.1982
%
do 31.12.1985
%
do 31.12.1990
%
tuhé palivo 15 až 20 68 69 70
20 až 50 70 71 72
> 50 72 73 74
kapalné
a plynné palivo
11 až 25 85 86 88
25 až 50 86 87 89
> 50 87 88 90

Lhůty provádění kontrol spalinových cest jsou stanoveny vyhláškou č. 111/1981 Sb. Lhůty kontroly účinnosti spalování jsou pro všechny kategorie paliv a výkonů stejné, jedenkrát za dva roky.

Každý spalovací zdroj musí spalovat palivo tak, aby koncentrace CO ve spalinách nepřekročila maximální hodnotu 1 000 ml/m3 (ppm) při referenčním obsahu O2. Přitom se hodnota koncentrace vypočte ze vztahu:

COmax = CO x λ,

kde:

COmax je maximální hodnota CO (ppm). Misí platit COmax <1 000(ppm)
CO je CO naměřené (ppm)
λ je přebytek vzduchu. Určí se výpočtem jako poměr skutečného množství vzduchu k teoretické spotřebě

Hodnoty referenčního obsahu kyslíku O2 :

Pro plynná paliva 3%
Pro tuhá paliva 6%

Účinnost

Nahrávám...
Nahrávám...