dnes je 28.6.2022

Input:

Záznamy o provedených revizích a kontrolách

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.6.2.4
Záznamy o provedených revizích a kontrolách

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Obsah zprávy o revizích

Zpráva o revizi venkovního vedení nn musí obsahovat:

  • určení druhu revize (výchozí, pravidelná, mimořádná);

  • vymezení rozsahu revidovaného venkovního vedení nn;

  • soupis použitých přístrojů (platnost kalibrace použitých přístrojů);

  • soupis provedených úkonů (prohlídky, měření, zkoušky);

  • soupis zjištěných závad;

  • datum zahájení a ukončení revize, datum vypracování a předání zprávy o revizi;

  • jméno a podpis revizního technika s jeho evidenčním číslem;

  • naměřené hodnoty, pokud nejsou obsaženy v dokladech použitých pro sestavení zprávy o revizi;

  • výsledky (prohlídky a zkoušek, naměřené hodnoty) podstatné z hlediska sledování stavu bezpečnosti venkovního vedení nn, pokud nejsou obsaženy v dokladech použitých pro sestavení zprávy o revizi.

V případech, kdy se při sestavení zprávy o revizi využívá písemných dokladů, musí zpráva obsahovat jejich seznam a místo jejich uložení. Při revizi prováděné dodavatelským způsobem musí být všechny tyto doklady součástí zprávy o revizi.

V závěru zprávy o revizi musí být uvedeno, zda elektrické zařízení je z hlediska bezpečnosti schopné provozu. V případě, že při revizi byly zjištěny závady, musí být ve zprávě o revizi uvedeno, s jakým ustanovením normy nebo jiného předpisu jsou v rozporu, popř. jaké je v důsledku závady riziko ohrožení bezpečnosti.

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...