dnes je 27.5.2024

Input:

Základy provozu distribučních soustav 10: Nesymetrie napětí

2.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.4
Základy provozu distribučních soustav 10: Nesymetrie napětí

Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů

Za normálních provozních podmínek musí být v libovolném týdenním období 95 % desetiminutových středních efektivních zpětné složky napájecího napětí v rozsahu 0-2% sousledné složky. Ve výjimečných případech 3%.

Nesymetrie distribučních sítí

Zvolme trojfázovou trojvodičovou síť, nesouměrně zatíženou známými složkami proudu I1, I2, I0 = 0. Pro souslednou složku napětí zátěže můžeme nakreslit fázorový diagram – Obr. 1.6

Obr. 1.6: Fázorový diagram pro sousledná složka napětí zátěže

Pro souslednou a zpětnou složku fázového napětí lze tedy psát

Podílem rovnic (1.2), (1.3) obdržíme

Rovnice (1.4) má zápornou hodnotu – nesymetrie je na obě strany od nuly souměrná. Z rovnice (1.4) lze při známé hodnotě nesymetrie zatížení určit úroveň napěťové nesymetrie v daném místě sítě.

Obr. 1.7: Nesymetrie

Napěťová nesymetrie je nepřímo úměrná zkratovému výkonu sítě pro stejnou hodnotu sousledné složky zatížení I1 (viz body A a B v Obr. 1.7).

Závislost napěťové nesymetrie na jednofázovém výkonu

Obr. 1.8

V místě připojení jednofázového spotřebiče (Obr. 1.8) platí podle1 pro napěťovou nesymetrii

Obr. 1.9

Výkon jednofázového spotřebiče S1A způsobí větší napěťovou nesymetrii při menším zkratovém výkonu a naopak (viz hodnoty A a B v Obr. 1.9). Při stanovené hranici ρU – bod C je nutno pro vyšší hodnoty S1 zvětšovat i Sk.

Nesymetrie jednofázové elektrické trakce

Napájecí trakční transformovny jsou k síti 110 kV připojeny buď zasmyčkováním, nebo připojením "T" obvykle ve vzdálenosti 40 až 80 km. Výkony lokomotiv se pohybují mezi 4 až 6 MW.

Nesymetrie při napájení jedním

Nahrávám...
Nahrávám...