dnes je 14.4.2024

Input:

Základy provozu distribučních soustav 08: Velikost napájecího napětí

4.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.2
Základy provozu distribučních soustav 08: Velikost napájecího napětí

Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů

S vyloučením přerušení napájení musí být během každého týdne 95% průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v měřících intervalech 10 min v rozsahu Un ± 10%. Pro síť nn dále platí, že všechny průměrné efektivní hodnoty napájecího napětí v měřících intervalech 10 min musí být v rozsahu Un +10 %/-15 %.

Rychlé změny napětí (flikr)

Za normálních provozních podmínek musí být po 95 % času, v libovolném týdenním období, dlouhodobá míra vjemu flikru Plt < 1.

Krátkodobé poklesy a přerušení napětí

Poklesy a krátká přerušení napětí jsou nepředvídatelné, většinou náhodné jevy, které se nejlépe popisují statistickým způsobem.

Pokles napětí je redukce napětí v bodě elektrické sítě následovaná obnovením napětí po krátkém časovém úseku od poloviny periody sítě do několika sekund.

Krátké přerušení napětí je vymizení napájecího napětí po dobu nepřekračující 1 minutu. Krátké přerušení napětí může být považováno za pokles napětí s hloubkou 100 %.

Hloubka poklesu napětí je definována (viz Obr. 1.4) jako rozdíl mezi napětím během poklesu napětí a jmenovitým napětím sítě. Hloubka se vyjadřuje v procentech jmenovitého napětí.

Pokles napětí, jehož hloubka je konstantní během jeho trvání může být charakterizována dvěma hodnotami, hloubkou ΔU a trváním Δt.

Několik poklesů napětí může být charakterizováno dvěma nebo více páry hodnot (ΔU, Δt). Takové poklesy komplexního tvaru jsou však poměrně vzácné a pro praktické účely mohou být charakterizovány jejich maximální hloubkou a celkovým trváním.

Změny napětí, které nezmenšují napětí sítě v bodě, který se vyšetřuje, na méně než 90% jmenovitého napětí, nejsou považovány za poklesy napětí. Tyto změny jsou v oblasti odchylek napětí (způsobenými stupňovitými změnami zatížení) a v oblasti

Nahrávám...
Nahrávám...