dnes je 18.6.2024

Input:

Základy provozu distribučních soustav 04: Řešení soustav různých napětí z hlediska spojení uzlů vinutí transformátorů

24.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.3.2
Základy provozu distribučních soustav 04: Řešení soustav různých napětí z hlediska spojení uzlů vinutí transformátorů

Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů

Způsob spojení uzlu vinutí transformátorů se zemí je též jedním z důležitých, technickoekonomických ukazatelů. Tyto uzly se někdy nazývají nulové body soustavy.

Způsob spojení uzlu má vliv na chování sítě během vodivého spojení jedné fáze se zemí a to především na:

  • velikost poruchového proudu,

  • velikost napětí mezi fázovým vodičem a zemí.

Posuzování velikosti proudu vede k rozhodování o způsobu dimenzování a chránění v soustavě. Velikost napětí mezi vodičem a zemí klade nárok na izolaci. Při souměrném chodu sítě neteče zemí proud. Napětí mezi fázemi je sdružené, mezi fází a uzlem je napětí fázové. Jinak je tomu při spojení jedné nebo více fází se zemí. Nás pro posouzení jednotlivých sítí, jak z dalšího vyplyne, zajímají pouze poměry v síti při spojení jedné fáze

Nahrávám...
Nahrávám...