dnes je 27.5.2024

Input:

Základy provozu distribučních soustav 03: Principiální řešení elektrických sítí z hlediska uspořádání

17.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.3.1
Základy provozu distribučních soustav 03: Principiální řešení elektrických sítí z hlediska uspořádání

Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů

Sítě mohou být z hlediska uspořádání řešeny jedním ze dvou základních způsobů:

  • jako otevřený rozvod, kde je elektrická energie ke spotřebiči dodána jednou cestou.

  • jako uzavřený rozvod, kde napájení lze zajistit vždy ze dvou nebo více stran.

K prvému způsobu patří paprskový rozvod a průběžný rozvod, ke druhému způsobu patří okružní rozvod a mřížová síť. Výběr vhodného druhu rozvodu záleží na způsobu provozu řešené soustavy, jak z hlediska rozdělování výkonu, tak i z hlediska bezpečnosti a hospodárnosti. Na jsou naznačeny uvedené druhy rozvodu elektrické energie.

Přenosová (nadřazená) soustava 400 kV a 220 kV je řešena okružním rozvodem, do kterého pracují tuzemské zdroje velkých výkonů.

Obr. 1.2: Rozdělení distribučních sítí v ČR1

Distribuční soustava 110 kV tvoří základní pilíř distribuční soustavy. Sítě zajišťují tranzit elektřiny z uzlových transformoven zvn/vvn a vvn/vvn do transformoven 110/vn kV. Do těchto sítí je vyveden výkon řady elektráren o výkonech desítek MW, jsou provozovány zpravidla jako okružní a zvolenému způsobu provozu odpovídá i použitý systém chránění distančními ochranami. Sítě se vyznačují spolu s vedeními zvn a vvn přenosové soustavy vysokou spolehlivostí, velice nízkou četností poruch a díky způsobu provozu a zálohování většina poruch při správném působení ochranných systémů

Nahrávám...
Nahrávám...