dnes je 3.10.2022

Input:

Vyhláška o stavu nouze v plynárenství

17.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.6
Vyhláška o stavu nouze v plynárenství

redakce EnergetikaInfo.cz

K novele vyhlášky č. 344/2012 Sb. vedla především současná situace na Ukrajině a reálnost toho, že by mohla být omezena či dlouhodoběji zastavena přeprava plynu z Ruské federace do Evropské unie, čímž by na evropském trhu s plynem vznikly minimálně na přechodnou dobu vážné problémy.

Na situaci reagovala jak Evropská unie prostřednictvím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/1032 ze dne 29. června 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1938 a (ES) č. 715/2009, pokud jde o uskladňování zemního plynu, tak i Česká republika, prostřednictvím v nouzovém režimu přijaté novely energetického zákona zákonem č. 176/2012 Sb. Cílem obou těchto předpisů je zajištění potřebné naplněnosti zásobníků plynu k 1. listopadu jak tohoto, tak i následujících let. K tomu by mělo významně přispět uplatnění principu UIOLI ("use i tor lose it"), které bylo jedním z hlavních bodů zmíněné novely energetického zákona. Aby však bylo možné uvést tento princip do praxe, je nutné na znění energetického zákona zareagovat doplněním vyhlášky o konkrétní milníky, jejichž nesplnění je důvodem k odebrání nevyužité uskladňovací kapacity konkrétnímu účastníkovi trhu s plynem. Zmíněné milníky jsou hlavním obsahem novely vyhlášky. Další body pak mají za úkol upřesnit některá její stávající ustanovení, především se jedná o řešení situace výroben elektřiny, jejichž primárním palivem pro výrobu elektřiny není plyn, a které jsou provozovány ve veřejném zájmu, u nichž by podle oznámení doručeného provozovatelem přenosové soustavy příslušnému provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy v případě přerušení dodávky plynu mohlo vést k ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrizační soustavy nebo její části.

Novela tak celkově přispívá ke zvýšení energetické bezpečnosti České republiky v oblasti plynárenství.

Přehled novelizovaných ustanovení s komentářem z aplikace ODok

§ 1 Předmět úpravy

V souladu se zmocněním podle zákona č. 176/2022 Sb. dochází k rozšíření předmětu úpravy vyhlášky.

§ 2 Základní ustanovení

Považujeme za zcela nezbytné v rámci této novely vyhlášky řešit i téma zajištění dodávek plynu pro zdroje, které zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy nebo soustavy zásobování tepelnou energií. Je proto navrhováno, aby mezi odběrná místa zákazníků ve skupině F se zařadila také odběrná místa výroben elektřiny a tepla, jejichž primárním palivem pro výrobu elektřiny nebo tepla není plyn, a které jsou provozovány ve veřejném zájmu, u nichž by podle oznámení doručeného provozovatelem přenosové soustavy nebo držitelem na výrobu tepelné energie příslušnému provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy v případě přerušení dodávky plynu mohlo vést k ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrizační soustavy, soustavy zásobování tepelnou energií nebo jejich částí. Některé systémově důležité výrobny elektřiny nebo tepla, které nevyužívají plyn jako primární palivo pro výrobu elektřiny nebo tepla, totiž potřebují ke svému provozu a regulaci nezbytné množství plynu, například pro fyzické najetí výrobního bloku nebo regulaci svého výkonu. Bez těchto výroben elektřiny nebo tepelné energie, které jsou dle energetického zákona provozovány ve veřejném zájmu, přitom není možné v současnosti udržet provoz elektrizační soustavy či soustavy zásobování tepelnou energií v normálním stavu. Pokud by těmto výrobnám elektřiny nebo tepelné energie nebyla zaručena stabilní dodávka plynu, hrozí ohrožení dodávek elektřiny všem zákazníkům v ČR, včetně kritické infrastruktury

Nahrávám...
Nahrávám...