dnes je 23.5.2024

Input:

Vyhláška o modernizaci podporované výrobny elektřiny

29.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.6
Vyhláška o modernizaci podporované výrobny elektřiny

redakce EnergetikaInfo.cz

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 68/2022 Sb., o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny.

Jedná se o prováděcí vyhlášku k zákonu č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých dalších zákonů, vypracované na základě zmocnění podle § 53 odst. 1 písm. y) a z) schválené novely zmíněného zákona ze dne 15. září 2021, která byla součástí zákona č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

Předpis stanovuje podmínky a požadavky na modernizaci výrobny elektřiny u jednotlivých druhů podporovaných zdrojů energie a rozsah uchovávaných dokladů prokazujících provedení modernizace výrobny elektřiny (§ 6c odst. 1 zákona, § 39 odst. 4 zákona). Dále pak způsob stanovení množství elektřiny odpovídající dosahované výrobě elektřiny před provedením úpravy zařízení zdroje elektřiny (§ 6b odst. 2 zákona).

Vyhláška rovněž uvádí požadavky na modernizaci podle formy podpory, co se považuje za dokončení modernizace výrobny elektřiny a jakým procesem se splnění požadavků na modernizaci výrobny elektřiny prokazuje. Vyhláška dále specifikuje rozsah uchovávání dokladů prokazující provedení modernizace výrobny elektřiny.

V případě, kdy úpravou zařízení výrobny elektřiny dojde ke zvýšení instalovaného výkonu výrobny elektřiny a výrobce neuplatňuje podporu elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny podle § 6c, se podle zákona právo na podporu elektřiny vztahuje u palivového zdroje elektřiny na množství elektřiny odpovídající výrobě elektřiny před provedením úpravy zařízení, kdy způsob stanovení množství elektřiny stanoví prováděcí právní předpis. Ve vyhlášce je stanoveno, jakým způsobem bude určeno roční maximální množství elektřiny, na které se vztahuje právo na podporu po provedení úprav.

Schválení návrhu vyhlášky je nutným předpokladem k modernizaci efektivních výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a dalších podporovaných zdrojů a plnění cílů, které jsou pro tyto zdroje stanoveny do roku 2030 legislativou ČR i legislativou EU.

Komentář k ustanovením vyhlášky č. 68/2022 Sb. z aplikace ODok:

§ 1 Předmět úpravy

Ustanovení vymezuje předmět úpravy stanovený vyhláškou na základě zmocnění zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 382/2021. Předmětem úpravy jsou podmínky a požadavky na modernizaci výrobny elektřiny u jednotlivých druhů podporovaných zdrojů energie. Dále je předmětem úpravy způsob stanovení množství elektřiny odpovídající výrobě elektřiny před provedením úpravy zařízení u palivového zdroje elektřiny, a rozsah uchovávaných dokladů prokazujících provedení modernizace výrobny elektřiny.

§ 2 Podmínky a požadavky na modernizaci

Ustanovení obecně definuje

Nahrávám...
Nahrávám...