dnes je 17.6.2024

Input:

Vyhláška o kompenzaci

16.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.9
Vyhláška o kompenzaci

Ing. Ladislav Černý

Zmocňovací ustanovení

Vyhláška č. 404/2015 Sb., ze dne 23. prosince 2015, o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci), byla vydána na základě zmocnění v § 53 odst. 1 písm. s) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů, po úpravě zákonem č. 131/2015 Sb., podle kterého:

"Ministerstvo stanoví vyhláškou postupy, termíny a podmínky pro podání a zpracování žádosti o kompenzaci, vzor žádosti o kompenzaci a způsob a podmínky výplaty kompenzace."

k provedení ustanovení § 28a odst. 7 zákona znějícího:

"Postupy, termíny a obsah žádosti o kompenzaci, vzor žádosti o kompenzaci stanoví prováděcí právní předpis."

Před použitím postupu podle vyhlášky se doporučuje podrobně se seznámit s celým zněním § 28a zákona, zejména s podmínkami úhrady kompenzace podle odstavce 5 tohoto paragrafu.

Komentář k jednotlivým ustanovením

Komentář k jednotlivým ustanovením vyhlášky č. 404/2015 Sb.

§ 1 Předmět úpravy

Viz název vyhlášky a zmocnění.

§ 2 Postup a termíny pro podání žádosti

Žádost podává zákazník u obchodníka s elektřinou, který mu vyrobenou elektřinu z obnovitelných zdrojů v jiném členském státě dodal. Vzor žádosti je v příloze č. 1 vyhlášky a podává se

Nahrávám...
Nahrávám...