dnes je 27.5.2024

Input:

Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

17.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.8
Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

redakce EnergetikaInfo.cz

Dne 4. prosince 2019 byla vydána nová vyhláška č. 319/2019 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie. Důvodem předložení vyhlášky byla nutnost uvést do souladu unijní a národní právní úpravu v oblasti energetického štítkování a ekodesignu u některých výrobkových skupin (elektrické bubnové sušičky prádla pro domácnost, elektrické trouby pro domácnost, světelné zdroje pro domácnost a předřadníky k zářivkám). Pro tyto výrobkové skupiny byly směrnice o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a směrnice stanovující požadavky na ekodesign nahrazeny nařízeními.

Účinností těchto nařízení vznikla situace, kdy je daná oblast upravena přímo použitelným nařízením a zároveň zůstává transponována v národním právním řádu, konkrétně ve vyhlášce o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků. Zároveň byly požadavky na výše uvedené výrobky uvedené v platném znění vyhlášky o energetickém štítkování a ekodesignu neaktuální, jelikož byly stanoveny v období 1995 – 2002.

Následující komentář je výňatkem informací zveřejněných v aplikaci ODok.

§ 1 Předmět úpravy

Došlo k aktualizaci úvodní věty a seznamu legislativních aktů EU, které stanovují rámec pro oblast ekodesignu a energetického štítkování výrobků spojených se spotřebou energie.

Požadavky na energetické štítkování výrobků spojených se spotřebou energie jsou stanoveny přímo použitelnými nařízeními. Jedinou výjimkou jsou kombinované pračky se sušičkou, pro které je povinnost označování energetickými štítky stanovena směrnicí 96/60/ES k uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kombinovaných praček se sušičkou pro domácnost. V oblasti energetického štítkování tedy vyhláška přejala pouze tuto směrnici.

Dále došlo ke sladění textu vyhlášky s platným zněním § 8 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Další změnou je vypuštění seznamu výrobků z § 1 písm. a) vyhlášky č. 319/2019 Sb., na které se vztahují přímo použitelná nařízení v oblasti energetického štítkování. Důvodem vypuštění seznamu jsou časté změny přímo použitelných nařízení (několikrát ročně), které neumožňují zajistit aktuálnost seznamu.

V § 1 písm. b) došlo k vypuštění seznamu výrobků, na které se vztahují přímo použitelná nařízení v oblasti ekodesignu. Důvodem vypuštění seznamu jsou časté změny přímo použitelných nařízení (několikrát ročně),

Nahrávám...
Nahrávám...