dnes je 17.6.2024

Input:

Vrcholové vedení

19.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrcholové vedení

RNDr. Tomáš Chudoba

Vrcholové vedení

Vrcholovým vedením se rozumí skupina osob zaujímajících nejvyšší funkční pozice v organizaci. Zpravidla je to:

  • ředitel, generální ředitel, předseda představenstva nebo jiná osoba s nejvyššími výkonnými a podpisovými pravomocemi, nikoliv předseda představenstva, dozorčí nebo správní rady

  • a jeho nejbližší podřízení – náměstci, odborní ředitelé.

Ve veřejné sféře, kde orgánem s nejvyššími pravomocemi je zastupitelstvo (obce, města, kraje), je situace komplikovanější. Doporučujeme proto, aby každá veřejnoprávní entita jednoznačně a v souladu se zákonem specifikovala obsah pojmu vrcholové vedení (pro účely systému managementu hospodaření s energií).

Pro účely energetického managementu je možná dostačující specifikovat jako vrcholové vedení radu.

Odpovědnosti vrcholového vedení

Vrcholové vedení má v systému EnMS následující odpovědnosti:

  • určuje, vytváří, zavádí a udržuje energetickou politiku,

  • jmenuje ze svých řad svého

Nahrávám...
Nahrávám...