dnes je 27.5.2024

Input:

Volba typu svodiče pro ochranu v sítích nn

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.5.1.2.2
Volba typu svodiče pro ochranu v sítích nn

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Pro ochranu se použijí bezjiskřišťové omezovače ZnO. Omezovače by měly být vybaveny odpojovačem se signalizací rozpojeného stavu, viditelnou při prohlídce zařízení prováděné v rámci Řádu preventivní údržby.

Pro umístění v rozváděčích musejí být omezovače v netříštivém provedení.

Venkovní omezovače musejí být v krytí (pouzdru) zamezujícím dotyku s živou částí.

Zásady dimenzování omezovačů přepětí v sítích nn

V sítích nn se vzhledem k velkému nepoměru provozního napětí a atmosférického přepětí dimenzují omezovače přepětí jednotně následujícím způsobem:

Nejvyšší trvalé provozní napětí Uc = 440 V
Jmenovitý výbojový proud In = 10 kA
Energetická kapacita min. 1,3 kJ/kV

Zásady pro umisťování a připojování omezovačů přepětí

Omezovače přepětí v sítích TN-C se připojují mezi fázový vodič a vodič PEN (do hvězdy) v místě jeho uzemnění.

V případě, že se umístí omezovače přepětí v místě, kde není přizemněný vodič PEN, provede se uzemnění samostatným zemničem. Za dostatečný se považuje tyčový zemnič 1 m, nebo jiný rovnocenný zemnič. Velikost odporu uzemnění omezovačů přepětí není pro jejich funkci rozhodující. Při navrhování a provádění uzemnění se postupuje podle PNE 33

Nahrávám...
Nahrávám...