dnes je 23.5.2024

Input:

Vliv výroben na životní prostředí

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.2.7
Vliv výroben na životní prostředí

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Pod pojmem vliv na životní prostředí se obvykle označuje negativní působení lidské činnosti na zdroje přírody, projevující se buď vyčerpáváním přírodních zdrojů nebo změnou jejich kvality znečišťováním.

Složky životního prostředí obsažené v biosféře jsou kontaminovány odpadem, který ve stále se zvyšující míře produkuje lidská společnost. Mezi největší znečišťovatele patří průmysl, energetika, zemědělství, doprava a další. V praxi se sleduje množství odpadu ve vodě, v ovzduší a půdě. Při kontaminaci biosféry se rozlišují znečišťující látky na pevné, kapalné a plynné, k tomu přistupuje i kontaminace teplem. Z hlediska tvorby i ochrany životního prostředí se musí kromě chemických vlivů uvažovat i vliv fyzikálních složek, např. hluk, vibrace, elektromagnetické emise, ionizující záření apod.

Současná výroba energie je v rozhodující míře zajišťována v parních elektrárnách, teplárnách a výtopnách spalujících fosilní paliva, v menší míře v jaderných a vodních elektrárnách. Každá z těchto skupin výroben má na životní prostředí určitý negativní vliv, dominantní postavení má však v tomto směru

Nahrávám...
Nahrávám...