dnes je 27.5.2024

Input:

Ventilátory

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.2.8.1
Ventilátory

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Popis

Nejjednodušším prostředkem k dopravě spalin z kotlů malých výkonů a k nasávání vzduchu do ohniště pro spalování je komín. Jeho funkcí je vytvoření statického podtlaku pst pro odvod spalin z kotle a jejich rozptýlení do ovzduší. Podtlak je určen rozdílem statických tlaků okolního vzduchu a teplých spalin v komíně.

U větších kotlů, které mají značné odpory v trase spalin, již přirozený tah nepostačuje a je nutné použít ventilátorů, které dopravují vzduch do kotle resp. odtahují spaliny z topeniště až do komína. Použití jen vzduchových ventilátorů (přetlaková topeniště) je možné u menších kotlů. U velkých kotlů se používá uspořádání se vzduchovým ventilátorem před kotlem a sacím (spalinovým) ventilátorem za kotlem (umožňuje udržení malého podtlaku v ohništi).

Členění ventilátorů

Ventilátory jsou rotační stroje pro dopravu plynů (vzdušin).

Podle tlaku se dělí ventilátory na

  • nízkotlaké, do 1 kPa,

  • středotlaké, 1 až 3 kPa,

  • vysokotlaké, 3 až 10 kPa.

Pro vyšší dopravní přetlaky se používají dmychadla a kompresory.

Podle směru proudění vzdušiny ventilátorem jsou základní ventilátory radiální (obr. 1a)), ventilátory axiální (obr. 1b)) a ventilátory s příčným prouděním (obr. 1c)).

Obr. 1 Schéma konstrukčního řešení ventilátorů; radiální (a), axiální (b), s příčným prouděním (c)

Regulace ventilátorů

Regulace přizpůsobuje velikost vzdušiny požadovanému výkonu. Nejčastěji se používá regulace škrcením ve výtlaku, aerodynamická regulace, natáčením rotorových lopatek nebo změnou otáček ventilátoru.

Při regulaci škrcením ve výtlaku se uměle zvětšuje odpor výstupního dopravního traktu, zvětšuje se strmost odporové charakteristiky (křivka 3). Průtok klesá, ale dopravní přetlak se zvětšuje. Zvyšuje se příkon ventilátoru o D pz než by odpovídalo dopravovanému množství a rozsah regulace je omezený (pracovní bod se nesmí dostat do labilní části charakteristiky ventilátoru).

Obr. 2 Regulace ventilátoru škrcením ve výtlaku

Aerodynamickou regulací se ovlivňuje směr vstupního proudu vzdušiny do oběžné lopatkové mříže natáčením statorových rozváděcích lopatek (užívá se hlavně u axiálních ventilátorů). V obr. 3 je znázorněna tlaková

Nahrávám...
Nahrávám...