dnes je 27.5.2024

Input:

Úvod

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.8.1
Úvod

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Tato kapitola navazuje na základní ustanovení normy a ČSN 33 2000-5-51 (která nahradila ČSN 33 2000-3 , ČSN 33 0300:1988 a ČSN 33 2310:1987 ), týkající se terminologie podle IEV, požadavků na kódování a označování vnějších vlivů, určování prostorů podle působení vnějších vlivů, provozních podmínek a vnějších vlivů na elektrická zařízení v budovách. Zohledňuje nové poznatky vyplývající z aplikace nové IEC 60364-5-51:2008 a HD 60364-5-51:2009 pro rozvodná zařízení přenosu a distribuce elektřiny.

Navíc zohledňuje prostředí s kumulovanými vnějšími vlivy (nejsou řešena ČSN 33 2000-5-51 ) a specifické klimatické podmínky pro rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy v prostředí venkovním, pod přístřeškem a podrobněji rozvádí klimatické vlivy v prostorách vnitřních (např. s ovládáním nebo bez ovládání teploty a vlhkost a klimatizovaných prostorech ) podle řady základních klimatických norem ČSN EN 60721 . Doplňuje také PNE 33 0000-1:2008.

Platí pro určování vnějších vlivů z hlediska jejich působení na nová elektrická rozvodná zařízení přenosové a distribuční soustavy (dále jen rozvodná zařízení), včetně stanovení stupně ochrany krytem (IP kód).

  • elektrické stanice zvn, vvn, vn a nn včetně vstupních částí odběratelských zařízení pro vnitřní prostředí

  • elektrické stanice zvn, vvn, vn a nn včetně vstupních částí odběratelských zařízení pro venkovní prostředí

  • transformovny vn/nn

Nahrávám...
Nahrávám...