dnes je 18.6.2024

Input:

Uvádění nových TNP (tlakových nádob k dopravě plynů) do provozu

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.6.1
Uvádění nových TNP (tlakových nádob k dopravě plynů) do provozu

Martin Šturma – Igor Lüftner

Dle § 11 NV č. 192/2022 Sb., každou vyrobenou TNP musí výrobce podrobit prvním zkouškám postupem dle ČSN 07 8305 čl. 232. Osoba, která řídila a vyhodnotila první a periodickou zkoušku tlakové nádoby na plyny, nevyhotoví revizní zprávu, ale v případě úspěšnosti zkoušky vyrazí na nádobu

a) datum provedení zkoušky a

b) otisk razidla, jehož formu a údaje přiděluje pověřená organizace při vydávání oprávnění k opravám a periodickým zkouškám.

Dle NV č. 192/2022 Sb. se první zkouška nádob na plyny typu lahve, svazky lahví, trubkové nádoby, sudy nebo kryogenní nádoby skládá z:

a) stavební zkoušky,

b) kontroly jakosti materiálu,

c) vnitřní a vnější prohlídky,

d) tlakové zkoušky.

Dle ČSN 07 8305 čl. 201, Tabulky 2 musí být každá TNP trvale a zřetelně

Nahrávám...
Nahrávám...