dnes je 23.5.2024

Input:

Systémy podpory obnovitelných zdrojů v Evropě

27.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.4
Systémy podpory obnovitelných zdrojů v Evropě

Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.

Na rozdíl od klasických výrobních zdrojů jsou obnovitelné zdroje (OZE) bez finanční podpory prakticky nekonkurenceschopné, a to především kvůli poměrně vysokým investičním nákladům a různorodé době provozu daného druhu OZE neboli době jeho využití. Všechny země EU jsou povinny na základě směrnice č.  2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES na svém území OZE podporovat.

Vzhledem k tomu, že tato směrnice nepředepisuje členským státům jednotné schéma podpory, systémy podpory obnovitelných zdrojů se v Evropě liší a v mnoha případech se využívají jejich kombinace. V rámci Evropské unie lze nalézt následující systémy podpory obnovitelných zdrojů energie:

  • výkupní ceny

  • fixní příplatky k tržní ceně (zelené bonusy),

  • zelené certifikáty,

  • daňové úlevy,

  • přímé investice (dotace).

Tyto systémy podpory OZE v jednotlivých zemích jsou zachyceny na níže uvedené mapě Evropy.

Obrázek: Přehled systémů podpor obnovitelných zdrojů v Evropě

Výkupní ceny

Systémy výkupních cen (feed-in tariffs) existují ve většině členských států Evropské unie. Výkupní ceny obvykle vyplácejí výrobcům elektrické energie obchodníci s elektřinou, provozovatelé distribučních soustav nebo státem určené společnosti. Pevné výkupní ceny jsou většinou svázány s povinností výkupu této elektřiny, což v praxi znamená, že výrobce elektřiny z OZE má zaručen 100% odbyt vyrobené elektřiny, tj. v praxi nepodstupuje žádné tržní riziko. Toto schéma podpory má výhodu zejména pro investory do obnovitelných zdrojů, protože jim dává určité záruky, spočívající v povinném výkupu elektřiny z těchto zdrojů za zaručenou cenu po stanovenou dobu. Na druhé straně je obtížné sladit tento systém na evropské úrovni. Variantou schématu těchto výkupních cen je systém zelených bonusů používaný v ČR, Dánsku a Španělsku, kdy regulátor (nebo vláda) nastaví za vyrobenou elektřinu z obnovitelných zdrojů fixní prémii (enviromentální bonus) placenou k běžné tržní ceně elektřiny. Podrobněji je systémem podpory OZE v České republice popsán v kapitole .

Zelené certifikáty

Zelené certifikáty jsou systémem v současnosti používaným ve Švédsku, Velké Británii, Belgii, Polsku a částečně

Nahrávám...
Nahrávám...