dnes je 27.5.2024

Input:

Stanovisko MPO a SEI k povinnosti zajistit provedení energetického auditu

24.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.4
Stanovisko MPO a SEI k povinnosti zajistit provedení energetického auditu

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Společné stanovisko Odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu a Státní energetické inspekce k praktické implementaci vybraných ustanovení § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 406/2000 Sb.").

Schválený zákon č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2020 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 3/2020 Sb.") účinný od 25. ledna 2020 výrazně pozměnil oblast povinnosti provádět energetický audit. I přes snahu přinést novou úpravu snížením administrativní i finanční zátěže subjektům dotčených touto povinností a vyjasnění některých aplikačních prvků, po přijetí zákona č. 3/2020 Sb. se objevily některé nejasnosti. Jednou z nich je aplikace Čl. II Přechodná ustanovení odst. 3 zákona č. 3/2020 Sb. ve vztahu k ustanovením § 9 odst. 2, 3, 6 a 8 zákona č. 406/2000 Sb. Hlavní otázkou je, do kdy mají subjekty podle § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 406/2020 Sb. naplnit povinnost provést energetický audit.

Ustanovení § 9 odst. 8 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb. stanovuje, že povinnost provést energetický audit je potřeba naplnit do 1 roku od vzniku povinnosti. V případě, že by nebylo formulováno přechodné ustanovení v Čl. II Přechodná ustanovení odst. 3 zákona č. 3/2020 Sb. (dále jen "přechodné ustanovení"), musely by subjekty vymezené v § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb. provést energetický audit do 25. ledna 2021. Přechodné ustanovení však dále uvádí, že Energetický audit zpracovaný podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává v platnosti i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle však do 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To znamená, že subjekty podle § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb., které mají provedený energetický audit podle předchozí právní úpravy1 je platný i po přijetí zákona č. 3/2020 Sb., a to 10 let.

Pokud však došlo na energetickém hospodářství povinného subjektu ke změně, po které došlo za dva po sobě jdoucí roky ke změně o více než 25 % při nakládání s energií energetického hospodářství ročně2 oproti stavu z platného energetického auditu, pak je potřeba provést nový energetický audit. Toto ustanovení se však aplikuje od jeho účinnosti, tzn. 25. ledna 2020. Skutečnost, zda v energetickém hospodářství subjektu

Nahrávám...
Nahrávám...