dnes je 18.6.2024

Input:

Doporučení Komise o ukládání energie

30.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1
Doporučení Komise o ukládání energie

Evropská komise, Generální ředitelství pro energetiku

Evropská komise vydala v loňském roce doporučení o ukládání energie – podpora dekarbonizovaného a bezpečného energetického systému EU.

Doporučení se týká ukládání energie a jeho role ve zvyšování dekarbonizace a bezpečnosti energetického systému EU. Toto doporučení je reakcí na potřebu transformace energetického systému, která je klíčová pro dosažení cílů EU v oblasti klimatu a energetiky.

Obsah doporučení lze shrnout do několika hlavních bodů:

  1. Podpora Zelené dohody pro Evropu a plánu REPowerEU: Tyto iniciativy jsou zaměřeny na snížení emisí skleníkových plynů a ukončení závislosti na fosilních palivech. Cílem je dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 a snížit emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030.
  2. Dekarbonizace energetického systému: Více než 75 % emisí skleníkových plynů v EU pochází z výroby a využití energie. Transformace energetického systému zahrnuje zvyšování energetické účinnosti, rozvoj obnovitelných zdrojů energie, decentralizaci, digitalizaci a propojenost systémů, a větší elektrifikaci hospodářství.
  3. Flexibilita energetického systému: Flexibilita je nezbytná pro přizpůsobení se měnícím se potřebám sítě a zvládání proměnlivosti a
Nahrávám...
Nahrávám...