dnes je 24.5.2024

Input:

Školení a zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice a platnost současných osvědčení podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

1.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.17
Školení a zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice a platnost současných osvědčení podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Ing. Karel Dvořáček

§ 9 NVP definuje školení a zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice takto

§ 9 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

Komentář

Jedná se o předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Původní osvědčení o odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. vydaná přede dnem nabytí účinnosti NVP

Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se považují za doklad o odborné způsobilosti podle tohoto nařízení, přičemž

  1. pracovník znalý a pracovník znalý
Nahrávám...
Nahrávám...