dnes je 18.6.2024

Input:

Sklady paliva a zavážecí zařízení

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.1
Sklady paliva a zavážecí zařízení

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Sklady paliva

Sklady jsou v současnosti organizovány podle druhu paliva. Zároveň můžeme sklady paliva rozdělit na provozní sklady paliva, ze kterých se palivo zaváží přímo do kotlů, a na dočasné skládky, ve kterých palivo čeká od doby jeho získání do doby jeho přemístění do provozního skladu. S ohledem na cenu a kvalitu paliva znamená každá dočasná skládka zvýšení jeho ceny (složení a naložení paliva na dočasné skládce něco stojí) a většinou i snížení jeho kvality (skládka je obvykle méně hlídána, a proto může dojít i ke snížení jeho kvality). V případě, že se jedná o uhelnou skládku, dochází ke drolení paliva, v případě biopaliva může docházet k vlhnutí paliva a množí se napadení různými škůdci.

Uhelné skládky

Uhelné skládky doposud převažují u větších výrobců tepla. Ty jsou u větších výrobců většinou venkovní, menší výrobci jsou vybaveni převážně krytými skládkami. Pokud výrobce dbá na kvalitu paliva, rozhodně nedělá velké skládky, na kterých dochází k degradaci paliva. V současné době je zásobování palivem plynulé, a proto není třeba dělat velké zásoby ani na období zimních měsíců, pokud k tomu nevede výhodná cena v letním období. Vždy je však vhodné dělat podrobný ekonomický rozbor, aby se nestalo, že v konečném případě na levně nakoupeném uhlí v létě proděláme.

Sklady biopaliva

Sklady biopaliva jsou většinou kryté. V nich nedochází k vlhnutí paliva, které znamená ve většině případů množení plísní. V krytých skládkách nedochází tedy k degradaci paliva. Venkovní skládky se zřizují v převážné míře v případě, že biopalivo získá výrobce tepla za výhodnou cenu v letních měsících. Do kotlů je vyžadováno palivo s určitou vlhkostí. Někteří výrobci kotlů na spalování biopaliva upravují vlhkost v případě, že na vstupu do kotlů má palivo nízkou vlhkost, jeho sprchováním. Příliš vlhké palivo znamená jeho menší výhřevnost, protože část tepla se spotřebuje na odpar vody.

Odpadové dřevo, piliny a štěpky

Odpadové dřevo, piliny a štěpky se skladují dnes většinou v automatických nebo poloautomatických krytých skladech. Zavážení paliva se děje na určené místo a jeřábem se ve skladu umisťuje palivo dle jeho kvality. Pro výrobu je palivo dávkováno podle okamžité potřeby tepla do kotlů. Protože se jedná o biopalivo, je vždy možnost, že se do něj dostanou různí škůdci. Proto je třeba vždy počítat s potřebou ošetření biopaliva. Většinou se ošetření provádí chemicky. Dlouhodobé skladování paliva znamená vždy jeho degradaci. Proto není vhodné vytvářet velké sklady.

Sklady slámového paliva

Pokud se k výrobě tepla používá řepková nebo obilní sláma, jsou balíky skladovány většinou ve velkých krytých skladech, odkud se dávkování provádí buďto automaticky nebo poloautomaticky. Problematika skladu slámy je v možnosti přemnožení myší. Proto je nutné činit opatření na omezení přítomnosti myší ve skladu paliva. V zahraničí se tento problém řeší většinou chovem koček, které myši

Nahrávám...
Nahrávám...