dnes je 27.5.2024

Input:

Rozvod tepelné energie

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.6
Rozvod tepelné energie

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Trubní systémy

Rozvod tepelné energie se děje v trubních systémech pomocí topného média. Trubky tepelných rozvodů jsou ukládány do podzemních kanálů nebo na venkovní podpěrné body do různých výšek nad zemí. V dnešní době se zvláště ve městech provádí tepelné rozvody převážně bezkanálovým způsobem z předizolovaných trubek.

Tepelná izolace potrubí

Tepelná izolace rozvodového potrubí je jednou z jeho hlavních tepelných parametrů. Druhým je jeho mechanická dimenze. Oba parametry pak znamenají limit pro přenášený tepelný výkon. Tepelná izolace je v případě, že je montována přímo na stavbě, limitujícím faktorem potrubí. Kvalita práce izolatérů znamená, kolik tepelných ztrát v budoucnu bude unikat z rozvodu. Proto se v dnešní době stále častěji přechází na předizolované potrubí. To je izolováno kvalitní tepelnou izolací přímo ve výrobním závodě, a proto je dosahováno vysoké a stálé kvality.

Předizolované potrubí

Tyto trubky se vyrábějí i v několika domácích firmách. Předizolované potrubí je velice efektivní, protože továrně prováděná izolace dosahuje rovnoměrné kvality, která je dodržována u všech vyráběných kusů.

Koncepce rozvodu tepla

Koncepce rozvodu tepla vychází z požadavku na výši přenášeného tepelného výkonu (u vodních sítí závisí na rozdílu teplot v přívodním a vratném potrubí, u parních sítí připadá rozhodující podíl na výparné teplo), s uspořádáním s vracením či nevracením teplonosné látky, parametrech teplonosné látky, připojení spotřebitelů, vzdálenosti dopravy tepla, konfiguraci tepelných sítí a další.

Dispozice tepelných sítí

Zjednodušený přehled o tepelných sítích je v obr. 1.

Obr. 1 Příklady konfigurace tepelných sítí

Decentralizované a centralizované zásobování teplem

Při decentralizovaném zásobování teplem se teplo vyrábí přímo v místě spotřeby, takže náklady na dopravu a rozvod tepla získávaného převážně výtopensky jsou minimální. V některých zemích je rozšířena i kogenerace v malých jednotkách, což je perspektivně žádoucí i pro podmínky v ČR, zejména u rozptýlených zdrojů tepla.

Centralizované zásobování teplem (CZT) je zajišťováno několika většími zdroji tepla, z nichž je teplo rozváděno a dopravováno tepelnou sítí ke spotřebitelům. Při uspořádání rozvodu s vracením teplonosné látky jsou nutné nejméně dvě trubky, přívodní a vratná. Přívodní trubky mohou být i 2 (3) pro rozdílné parametry teplonosné látky. Vratné potrubí je společné. Hygienické a hydrologické podmínky v ČR neumožňují využití jednotrubkových vodních sítí. V obr. 2 je schéma CZT s parní (obr. 2a) a horkovodní dvoutrubkovou sítí (obr. 2b).

Obr. 2 Schéma CZT

Připojení spotřebitelů

Může být hydraulicky přímé, teplonosná látka ze sítě jde přímo do spotřebičů (spotřebič musí vyhovovat tlaku v síti). Tlakově závislé je hydraulicky přímé napojení s úpravou parametrů teplonosné látky ze sítě. Tlakově nezávislé, kde je teplonosná látka v síti oddělena pevnou stěnou od teplonosné látky spotřebitelského

Nahrávám...
Nahrávám...