dnes je 21.7.2024

Input:

Revizní technici

8.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.2.1
Revizní technici

Igor Lüftner – Martin Šturma

Revizní technik je pověřený provozovatelem k vykonávání revizí a zkoušek VTZ tlakových a má pro tuto činnost příslušné osvědčení vydané pověřenou organizací (TIČR) podle zákona č. 250/2021 Sb.

Revizní technik provádí revize a provádí a vyhodnocuje zkoušky vyhrazených tlakových zařízení v rozsahu svého osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních, a to řádně a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Revizní technik vyhotovuje revizní zprávu o revizi nebo zkoušce.

Revizní technik navrhuje na základě výsledku revize opatření k odstranění zjištěných nedostatků a také navrhuje okamžité odstavení vyhrazeného tlakového zařízení z provozu v případě, že zařízení bezprostředně ohrožuje život, zdraví nebo bezpečnost fyzických osob nebo může způsobit škodu na majetku.

Revizní technik může na základě zjištění zkrátit lhůty revizí pro zajištění technické bezpečnosti s ohledem na stav zařízení, opotřebení a vývoj čerpání životnosti při uvažované době následného provozu.

Revizní technik TZ při plnění svých povinností zejména musí:

a) provádět řádně revize a zkoušku v souvislosti s uváděním vyhrazeného tlakového zařízení do provozu nebo provozem vyhrazeného tlakového zařízení,

b) seznámit se řádně s evidencí všech

Nahrávám...
Nahrávám...