dnes je 14.4.2024

Input:

Revize a kontroly venkovních vedení nízkého napětí - úvod do problematiky

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.6
Revize a kontroly venkovních vedení nízkého napětí – úvod do problematiky

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Každé venkovní vedení nn musí být během výstavby a/nebo po jeho dokončení, předtím, než je uvedeno do provozu, prohlédnuto a vyzkoušeno v rámci výchozí revize.

Provozovaná venkovní vedení nn pak musejí být pravidelně kontrolována v souladu s řádem preventivní údržby nebo revidována v rámci pravidelné revize.

Účelem revizí a kontrol je ověření, zda jsou splněny alespoň požadavky platné normy ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení, podnikové normy energetiky pro rozvod elektrické energie PNE 33 0000-3, ed. 3, Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy, platné od 1. 1. 2009, a souvisících norem řešících problematiku venkovních vedení nn. Pro účely tohoto pojednání a ve smyslu ČSN 33 0010 :1984 se rozumí nízkým napětím napětí do 1000 V AC a do 1500 V DC.

Poznámka:
Kontroly a pravidelné revize stávajících venkovních vedení nn a navazujících elektrických zařízení jsou prováděny podle předpisů a norem platných v době uvedení kontrolovaného (revidovaného) venkovního vedení do provozu.

Jednou z nejdůležitějších oblastí řešenou při zřizování nového venkovního vedení nízkého napětí nebo při rekonstrukci vedení stávajícího, a tím následně i při revizích a kontrolách těchto vedení, jsou ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti, chránící osoby a zvířata před úrazem elektrickým proudem a s tím celá související problematika.

Rozvodná elektrická zařízení musí být trvale vybavena prostředky ochrany (ochrannými opatřeními) před úrazem elektrickým proudem při respektování nepříznivého působení vnějších vlivů při jejich provozu. Prostředky ochrany před úrazem elektrickým proudem u rozvodných elektrických zařízení, kam se řadí i venkovní vedení nízkého napětí, musí splňovat některou z dále uvedených podmínek:

  • trvale zamezit přístup k živým i neživým částem při provozu elektrického zařízení s napětím vyšším, než je mezní hodnota bezpečného napětí;

  • omezit proud protékající lidským tělem při dotyku s neživými částmi elektrických zařízení na úroveň, která není nebezpečná;

  • omezit dobu, po kterou při dotyku s neživými

Nahrávám...
Nahrávám...