dnes je 30.6.2022

Input:

Revize a kontroly systému ochrany objektů před bleskem a přepětím

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.4
Revize a kontroly systému ochrany objektů před bleskem a přepětím

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Úvod

Systémem ochrany před bleskem (LPSzkratka anglického výrazu Lightning Protection System ) se rozumí soustava chránící stavební objekt (budovu a její vnitřní části) před účinky přímého úderu blesku. Jde o kompletní systém používaný ke snížení hmotných škod způsobených úderem blesku do stavebního objektu. Sestává jak z vnějšího tak vnitřního systému ochrany (vnější a vnitřní ochrany) před bleskem, přičemž v určitých případech může zahrnovat jen jednu z obou uvedených částí, která se pak stane předmětem vlastní revize. Struktura systému ochrany před bleskem je znázorněna na obrázku 1.

Vnější systém ochrany

Vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod), část LPS, která se nachází vně chráněného objektu, zahrnuje jímací zařízení, svody a uzemnění. Jejím úkolem je zachytit všechny údery blesku směřující do objektu, svést je trasou od místa úderu až k povrchu země, rozptýlit je do země a to vše bez poškození chráněného objektu vlivem tepelných, mechanických nebo elektrických účinků atmosférického výboje.

Vnitřní systém ochrany

Úkolem vnitřního systému ochrany před bleskem a přepětím je zmírnit účinky elektromagnetického pole provázejícího atmosférický výboj. Tato část LPS zahrnuje opatření uvnitř chráněného objektu, kterými jsou především soustava základního vyrovnání potenciálů, oddělení bezpečnou vzdáleností zařízení vnější ochrany od technologického vybavení stavebního objektu (elektrická izolace hromosvodu) a stínění na rozhraní mezi zónami ochrany před bleskem.

Rozdělení systému ochrany před bleskem dle souboru norem ČSN EN 62305:

Součásti kompletního ochranného systému (např. prvky vnějšího systému ochrany před bleskem, svodiče

Nahrávám...
Nahrávám...