dnes je 23.5.2024

Input:

Redukční činitelé zemnicích lan venkovních vedení a kovových plášťů zemních kabelů

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.9
Redukční činitelé zemnicích lan venkovních vedení a kovových plášťů zemních kabelů

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

1 Úvod

Zemnicí lana venkovních vedení a kovové pláště zemních kabelů se podílejí na přenosu poruchových proudů vracejících se zemí. Přebírají část zemního proudu odpovídajícího obvodu v souladu s obrázkem 2.2 HD 637 S1.Tímto působením je uzemňovací soustava zařízení vysokého napětí postiženého zemní poruchou účinně odlehčena od zemního poruchového proudu. Rozsah tohoto odlehčení je vyjádřen redukčním činitelem.

Redukční činitel r zemnícího lana třífázového nadzemního vedení je poměr zpětného proudu zemí k celkovému proudu nulové složky trojfázového obvodu.

r = IE = 3 I 0IEW,
3 I 0 3 I 0

kde: IEW proud zemnicím lanem (v ustáleném stavu),

IE zpětný proud zemí,

3 I 0 součtový proud nulové složky.

Tatáž definice je platná pro redukční činitel r zemního kabelu s kovovým pláštěm, stíněním, pancéřováním nebo v ocelové rouře. Místo proudu v zemnicím laně IEW je zapotřebí užít proud v kovovém plášti atd.

Pro symetrické rozdělení proudů u venkovního vedení může být určen redukční činitel zemnicího lana z vlastní impedance fázového vodiče ZL-E a zemnicího lana ZEW-E a vzájemné impedance mezi fázovým vodičem a zemnicím lanem ZML-EW

Nahrávám...
Nahrávám...