dnes je 27.5.2024

Input:

Problematika hodnocení provozní spolehlivosti DS, LDS

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.4.5
Problematika hodnocení provozní spolehlivosti DS, LDS

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Na základě uvedených informací lze konstatovat, že spolehlivost elektrorozvodných sítí je jedním z velmi závažných kritérií, kterými se hodnotí optimálnost jejich návrhu nebo provozu. Autoři se pokusili o globální pohled na tuto problematiku a v systému výroba, přenos, distribuce, spotřeba se zaměřili na subsystém distribuce, s cílem navrhnout obecné členění používaných metod a kriteriálních funkcí a ve stručném popisu zhodnotit jejich možnosti, výhody a nevýhody.

Poruchovost a výpadek

Teoreticky se problematika hodnocení provozní spolehlivosti ERS, z pohledu provozovatele DS nebo LDS, skládá ze dvou částí:

  • hodnocení poruchovosti prvků

  • hodnocení výpadkovosti části ERS jako přerušení dodávky elektrické energie odběratelům připojeným na analyzovanou část sítě.

Znovu upozorňujeme na skutečnost, že existuje exaktní rozdíl mezi pojmem porucha a pojmem výpadek. Zatímco pojem porucha se vztahuje na ukončení provozní schopnosti prvku, pojem výpadek se vztahuje na ukončení schopnosti části DS, LDS plnit předem deklarovanou funkci. Připomínáme znění logické sekvence: Ne každá porucha znamená výpadek, ale každý výpadek znamená poruchu. Z toho je zřejmé, že musíme zcela zásadně a jednoznačně rozlišovat ukazatele poruch a ukazatele výpadků. V PPDS a PPLDS jsou specifikovány jednotné formy provádění záznamů o poruchách a výpadcích, které členěním a rozsahem registrovaných hodnot umožňují zpracování do ukazatelů, objektivně charakterizujících poruchy a výpadky. V krátkosti uveďme, že charakteristiky poruch slouží nejen pro hodnocení provozní spolehlivosti prvků na úrovni sítí regionálních distribučních systémů, ale jsou i vstupními údaji pro řadu výpočtů prováděných v rámci hodnocení spolehlivosti při plánování a projekci nových částí DS a LDS. S ohledem na skutečnost, že vnější vlivy, s výjimkou některých prvků (volná vedení), mají slabší vazby na poruchovost než na výpadky, je akceptovatelné rozhodnutí, aby databáze o poruchovosti držitelů licence na distribuci elektřiny v jednotlivých regionálních společnostech (REAS) byly

Nahrávám...
Nahrávám...