dnes je 27.5.2024

Input:

Příprava TUV

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.7
Příprava TUV

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Centrální příprava TUV

Příprava teplé užitkové vody pro potřeby odběratelů ještě stále probíhá hlavně jako centrální. To je taková příprava, kdy k ohřevu TUV dochází v předávací stanici ve velkých objemech v bojlerech. Aby se omezilo časté odčerpávání studené vody vzniklé v potrubí chladnutím teplé vody, zřizuje se tzv. cirkulační potrubí. Pomocným čerpadlem je potom celý systém promýván a pokud odběratel otevře kohoutek, dostává se mu okamžitě teplá voda o příslušné teplotě. Pokud tomu tak není, je buďto vypnuto cirkulační čerpadlo, nebo je zaneseno cirkulační potrubí.

Cirkulační smyčka

V cirkulační smyčce dochází k chladnutí vody, která po proběhnutí touto smyčkou vstupuje znovu do ohřívače TUV, aby se dohřála na potřebnou teplotu. To vede ke zvyšování energetické náročnosti přípravy TUV v centrálních systémech. Pro eliminaci tohoto jevu se v nočních hodinách cirkulační čerpadlo automaticky vypíná. Zvýšená energetická náročnost se projevuje zejména v dnešní době, kdy se tento parametr velmi sleduje. Pokud systém, který byl navržen na spotřebu TUV v 70. až 80. letech, dodává v dnešní době polovinu celkového množství TUV, je i energetická náročnost podstatně větší, než požadují současné předpisy.

Vznik a usazování kalu

Pokud je surová voda k ohřátí bohatší zejména na různé formy železa, dochází při ohřátí k vysrážení a usazování kalu na dnech bojlerů. Část kalu je unášena proudící vodou a zanáší postupně i distribuční potrubí. Dnes existuje mnoho systémů, které mají tuto situaci řešit. Jde však většinou o sporný výsledek. A tak je vcelku jedno, jestli použijeme magnetickou nebo jinou úpravu.

Dvoutrubkový rozvod

Stále více se v současné době přechází na tzv. dvoutrubkový rozvod, kdy v každém odběrném místě se budují předávací stanice. To má přinést úsporu v teplárenských systémech.

CZT – rozvody tepla

Centralizace výroby tepla vyžaduje vybudování rozvodů tepla až k jednotlivým spotřebitelům, zpravidla ve dvou soustavách → primární rozvod s teplonosnou horkou vodou z kotle a vratnou větví a sekundární rozvody z předávacích výměníkových stanic mezi primárními a sekundárními soustavami ke konečným spotřebitelům (pro vytápění nejčastěji 90/70 °C a systém teplé užitkové vody do 60 °C). Teplou užitkovou vodu lze v předavatelských odběratelských stanicích ve vodních sítích pro spotřebiče zajistit přímým odběrem vody ze sítě nebo ohříváním vody ve

Nahrávám...
Nahrávám...