dnes je 19.5.2024

Input:

Příležitost pro zlepšení energetické náročnosti

15.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Příležitost pro zlepšení energetické náročnosti

RNDr. Tomáš Chudoba

Příležitost pro zlepšení energetické náročnosti

Příležitost pro zlepšení energetické náročnosti (PZEN) je specifikovaná a zaznamenaná možnost snížení spotřeby energií nebo nákladů na ně. Popisuje způsob dosažení úspor, odhad jejich výše v technických a finančních jednotkách a odhad investičních nákladů.

Příklad: Snížení spotřeby tepla na přípravu teplé vody zlepšením tepelné izolace zásobníku a rozvodů.

Příležitosti pro zlepšení energetické náročnosti jsou dosud přesněji nezpracované postřehy, nápady nebo možnosti na snížení energetické náročnosti.

Spektrum možných PZEN je mnohem širší než striktně fyzikální zvýšení energetické účinnosti jako poměr energie výstupní k energii vstupní, jako je například účinnost elektromotoru, plynové kotelny nebo žárovky. PZEN mohou tedy zahrnovat např. tato opatření:

  • změny odběrových tarifů elektřiny;

  • komplexní obměnu výrobní technologie za moderní, účinnější;

  • zlepšení tepelné izolace bytového domu;

  • využití solárních kolektorů na ohřev teplé vody;

  • využití odpadního tepla např. z výrobního procesu;

  • dodržování předepsaného tlaku v pneumatikách;

  • mnohá další.

Systém energetického managementu musí obsahovat funkční mechanismy na:

  • iniciaci k hledání PZEN mezi osobami (nástěnky, osvěta, finanční odměny);

  • sběr PZEN (na poradách, emailem, zápisem do

Nahrávám...
Nahrávám...