dnes je 24.5.2024

Input:

Pracovní úrazy el. proudem

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.21.2.2
Pracovní úrazy el. proudem

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Úrazy elektrickým proudem

Mezi úrazy el. proudem počítáme všechny úrazy, kdy došlo k průchodu proudu lidským tělem, ale i úrazy nepřímé. Mezi nepřímé úrazy můžeme počítat popálení elektrickým obloukem, pád nebo prudký pohyb člověka způsobený úlekem při průchodu el. proudu, ale i neočekávané spuštění stroje v důsledku poruchy v el. ovládacích obvodech, či výbuch iniciovaný elektřinou.

Za úraz el. proudem považujeme každý průchod el. proudu lidským tělem, tedy i ty případy, kdy všechno dobře dopadlo a zásah nezanechal žádné následky. Z těchto důvodů je skutečný počet pracovních úrazů el. proudem podstatně větší, než uvádějí oficiální statistiky. V posledních třech letech se počet hlášených úrazů el. proudem s pracovní neschopností 3 a více dnů pohybuje v ČR okolo 70 úrazů.

Smrtelné pracovní úrazy el. proudem tvoří podstatnou část smrtelných pracovních úrazů v ČR. V posledních letech se jejich podíl pohybuje kolem 4 % všech smrtelných úrazů.

První příklad

Jedním z častých druhu smrtelných úrazů el. proudem jsou úrazy při pohybu nebo práci pojízdných zdvihacích zařízení, sklápěcích nákladních automobilů nebo zemědělských strojů v blízkosti vrchního venkovního vedení VN (v ochranném pásmu).

Postižený převážel vyvážecí soupravu, tvořenou čtyřkolovou motorovou částí s kabinou pro řidiče a čtyřkolový nákladový prostor vybavenou hydraulickým ramenem pro nakládání břemen, z pole na farmu zaměstnavatele. Při jízdě se stroj dostal do ochranného pásma vedení linky VN a protože bylo zvednuté hydraulické rameno, zachytil ramenem dva vodiče nadzemního vedení linky vysokého napětí 22 kV. Tím došlo k průchodu el. proudu strojem, požáru stroje a následně při vystoupení postiženého k jeho zasažení el. proudem.

Zaměstnavatel asi uviděl, že hoří okolní porost a pneumatiky stroje, přispěchal na pomoc a byl zasažen krokovým napětím a utrpěl popáleniny cca na 60 % těla. Postižený zemřel na místě. Zaměstnavatel byl s těžkými popáleninami hospitalizován.

Přestože byl postižený proškolen v obsluze vyvážecí soupravy, seznámen s bezpečnostní

Nahrávám...
Nahrávám...