dnes je 27.5.2024

Input:

Práce na elektrických rozvodných zařízeních: Postupy při údržbě

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.9.8
Práce na elektrických rozvodných zařízeních: Postupy při údržbě

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Všeobecně

Účelem údržby je udržet elektrické zařízení v požadovaném stavu. Údržba může sestávat z "preventivní údržby“ (viz např. Řád preventivní údržby), která je vykonávána na základě zkušeností se záměrem zabránit poruše a udržovat zařízení v provozním stavu, nebo "opravné údržby“, kterou se opravují nebo nahrazují poškozené části.

Každá zjištěná závada, která znamená bezprostřední nebezpečí, musí být odstraněna nebo vadné části musí být odpojeny a zajištěny proti opětnému zapnutí.

Osoby

Veškeré postupy při údržbě musejí být schválené osobou odpovědnou za elektrické zařízení.

Pokud jsou na elektrickém zařízení vykonávány údržbové práce:

  • musí být přesně stanovena část příslušného zařízení;

  • musejí být určeny osoby na řízení údržbových činností.

Osoby, které vykonávají práci, musejí být na vykonávanou práci vyškoleny nebo kvalifikovány. Musejí být vybaveny a musejí používat odpovídající nářadí, měřicí a diagnostické přístroje a

Nahrávám...
Nahrávám...