dnes je 17.6.2024

Input:

Porovnání velikosti technických ztrát elektrické energie

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10.6
Porovnání velikosti technických ztrát elektrické energie

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Metodika, která je v současnosti používána ke zpracování ročních výkazů o hodnotách celkových ztrát elektrické energie v distribuci elektřiny a k určení procentních podílů jednotlivých složek technických ztrát na celkovém objemu ztrát, je, jak bylo konstatováno v předchozích kapitolách, charakteristická tím, že vytváří zbytkový bilanční objem energie, který "přenesen“ na úroveň toků elektřiny v nízkonapěťové soustavě, je posléze rozdělován na dílčí podílové objemy ztrátové elektrické energie.Je třeba si uvědomit, že odborně odhadnuté podíly svým místem vzniku přísluší do jiných částí distribučního systému. Součástí "zbytkového bilančního objemu“ je také velikost prodané elektřiny, tvořené jednak objemem fakturované, jednak množstvím nevyfakturované elektřiny, které se ovšem v celkových bilancích musí respektovat. Přesná množstevní specifikace těchto dílčích objemů je velmi obtížná, neboť daný problém má příliš mnoho stupňů neurčitosti. Proto se do metodiky ztrátových bilancí zavádí určité zkušenostní, hypotetické faktory či předpoklady, které jsou více nebo méně zatíženy nahodilou či systematickou chybou. Některé chyby se zpracovatelé bilancí snaží eliminovat či minimalizovat využitím výpočetní techniky a programů, na kterých formou variantních výpočtů vytváří vlastně citlivostní analýzy pro použité vstupní podmínky. Tím jsou zvýhodněni regionální distributoři (velké provozní zkušenosti, využití výpočetní techniky dispečerského řízení).

V oblasti určování dílčích velikostí ztrát je zatím praktikována metoda parciálních procentních velikostí, při níž se sází na provozní profesní zkušenosti. V této kapitole jsou soustředěny určité informace o velikostech technických ztrát v distribuci, získané z provozní praxe zahraničních a našich všeužitečných regionálních distribučních společností. Na tomto místě však autorský kolektiv musí deklarovat svůj

Nahrávám...
Nahrávám...