dnes je 23.5.2024

Input:

Podrobná opatření pro uzemňování zařízení

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.7
Podrobná opatření pro uzemňování zařízení

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

1 Oplocení kolem zařízení transformoven

Nekryté kovové oplocení musí být uzemněno. Počet bodů uzemnění např. v každém rohu závisí na místních podmínkách (oplocení uvnitř nebo vně uzemňovací soustavy), uzemňovací přívody musí být propojeny buď s uzemňovací soustavou vysokého napětí nebo s oddělenými zemniči. Kovové části oplocení pokrytého izolačním materiálem nemusí být uzemněny.

POZNÁMKA – Podrobnosti uvádí ČSN 33 3225 .

2 Potrubí

Kovová potrubí uvnitř transformoven musí být připojena k uzemňovací soustavě transformovny.

Užití kovových potrubí, např. pro zásobování vodou, z vnějšku transformovny je zapotřebí zamezit a užít místo nich nekovové materiály.

3 Koleje

Koleje neelektrifikovaných železnic, které procházejí územím transformovny, musí být spojeny s uzemňovací soustavou transformovny.

Na hranici transformovny musí být zařazeny vhodné izolační spojky, aby vzniklo elektrické oddělení od ostatní části trakčního systému. V některých případech mohou být zapotřebí dvě izolační spojky pro zamezení zkratování trakční jednotkou. Zvláštní pozornost je zapotřebí věnovat pracovištím pro obsluhu trakce. Při rozhodování o opatřeních musí být toto konzultováno s majitelem železnice a brána v úvahu ustanovení čl. 3.3.

4 Stožárové transformovny a spínací zařízení

Obecně všechna zařízení stožárových transformoven, ať kombinovaná se spínacím zařízením či nikoliv, musí být uzemněna.

V případech, kdy je na stožáru umístěn pouze transformátor, splňuje požadavky na uzemnění transformátoru minimální uzemňovací systém (např. tyčový nebo kruhový zemnič nebo základ vodivého stožáru).

POZNÁMKA –

Nahrávám...
Nahrávám...