dnes je 27.5.2024

Input:

Podporované zdroje energie

8.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:54:21

Videoseminář se věnuje zákonu č. 165/2012 Sb., jeho prováděcím předpisům a také cenovému rozhodnutí ERÚ.

Kapitoly videa

Seminář určen pro:

 • ředitele, majitele, jednatele společností, jichž se týká oblast energetiky
 • pracovníky podniků a žadatele o dotace v oblasti energetiky
 • státní úředníky, pracovníky státní správy a samosprávy
 • všechny se zájmem o podporované zdroje energie

Seminář stejně jako zákon zahrnuje:

 • sjednocení způsobů podpory pro všechny podporované zdroje energie, nejen elektřiny, ale i tepla a biometanu (obnovitelné zdroje, druhotné zdroje a kombinovaná výroby elektřiny a tepla) a jejich soustředění do jednoho právního předpisu,
 • zavedení podpory výroby tepla z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla,
 • zavedení podpory biometanu,
 • zavedení podpory decentrální výroby elektřiny,
 • úpravu ustanovení týkajících se záruk původu vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů a osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo elektřiny z druhotných zdrojů,
 • zařazení ustanovení týkajících se vypracování, aktualizace a použití Národního akčního plánu pro využití energie z obnovitelných zdrojů a dosažení závazného cíle ve výši podílu 13 % na hrubé konečné spotřebě energie v ČR do roku 2020,
 • zavedení kritérií týkajících se udržitelnosti pro biokapaliny a energie získané z obnovitelných zdrojů energie.

 

Lektor

Ing. Ladislav Černý

je bývalý pracovník Ministerstva průmyslu a obchodu, který se celý profesní život věnuje energetice.

Nahrávám...
Nahrávám...