dnes je 27.5.2024

Input:

Podpora obnovitelných zdrojů z globálního pohledu

21.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1
Podpora obnovitelných zdrojů z globálního pohledu

Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu byla přijata na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiru v roce 1992 a vstoupila v platnost dne 21. března 1994. Úmluva poskytuje rámec pro mezinárodní vyjednávání o možném řešení problémů spojených s probíhající změnou klimatu. Mezinárodní společenství si v ní stanovilo za cíl stabilizovat koncentraci skleníkových plynů v atmosféře na takové úrovni, která by zabránila nebezpečným antropogenním vlivům na klimatický systém. Rámcová úmluva však nestanovila konkrétní závazné cíle, kterými by se dosáhlo potřebné redukce globálních skleníkových plynů. V textu úmluvy se nehovoří ani o OZE. Přesto tento dokument představuje rozhodující obrat v přístupu a nahlížení na klima naší planety a stejně tak je tento dokument významný pro navazující právní dokumenty v oblasti podpory obnovitelných zdrojů energie.

Kjótský protokol

Účelem Kjótského protokolu bylo naplnit a konkretizovat rámec stanovený Rámcovou úmluvou, jak to ostatně sama úmluva ve svém článku 17 předpokládá. Protokol byl přijat v roce 1997, v platnost vstoupil však teprve až 16. února 2005, kdy jej ratifikovalo Rusko. Důvodem byla podmínka obsažená v čI. 25 odst. 1, která stanovila, že protokol musí ratifikovat alespoň 55 stran úmluvy, mezi nimiž budou smluvní strany uvedené v příloze I, jejichž celkové emise oxidu uhličitého v roce 1990 představovaly alespoň 55 procent celkových emisí oxidu uhličitého smluvních stran uvedených v příloze I. Na rozdíl od samotné úmluvy se již jedná o dokument stanovující závazné požadavky. Průmyslové státy tak byly poprvé v historii mezinárodně zavázány ve stanoveném časovém období redukovat své vlastní emise. Země se v protokolu zavázaly do konce prvního kontrolního období (2008–2012) snížit emise skleníkových plynů nejméně o 5,2 % ve srovnání se stavem v roce 1990. V prosinci 2012 byl v katarském Dauhá schválen dodatek, kterým bylo rozhodnuto o prodloužení platnosti protokolu a stanoveno jeho druhé kontrolní období na osm let (2013–2020). O obnovitelných zdrojích

Nahrávám...
Nahrávám...