dnes je 17.6.2024

Input:

Parní kogenerace

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.4.1
Parní kogenerace

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

V obrázku 3 je schéma teplárny s protitlakou turbínou.

Obrázek 3 – Schéma teplárny s protitlakou turbínou

Výroba elektřiny je přímo závislá na výrobě tepla. Modul teplárenské výroby elektřiny závisí na tlaku a teplotě páry na vstupu do turbíny a zejména na protitlaku. Preferují se dodávky tepla v horké vodě.

U kondenzačně odběrových turbín lze vyrábět elektřinu jako KVET a také kondenzačně, obrázek 4. U velkých bloků s těmito turbínami je podíl KVET obvykle jen několik procent, provoz na kondenzaci je dražší než v moderní kondenzační elektrárně. Při liberalizaci trhu s energiemi se v řadě evropských zemí (i v ČR) dostala KVET do nepříznivé situace a musí se z hlediska ekonomie a ekologie realizovat zvláštní opatření na podporu KVET. Pro tento účel musí být uplatněna vhodná metoda (směrnice) pro určení množství elektřiny skutečně vyrobené v KVET. Jak vyplývá z tabulky 2, je u parní kogenerace velmi nízký modul teplárenské výroby.

Obrázek 4 – Schéma kondenzační odběrové turbíny

Tabulka 2 – Modul teplárenské výroby elektřiny (e) a celková účinnost (η) pro použití biopaliv

     
Kogenerační zařízení e [-] η [%]
* parní teplárna
s parními turbínami
(kotle na biopaliva)
0,10 až 0,45 80 až 85
parní teplárna
s parními turbínami
(zplyňování biopaliva)
0,08 až 0,22 75 až 85
plynová teplárna
s plynovými turbínami
0,42 až 0,75 72 až 88
motorová kogenerace
se spalovacími motory
0,54 až 0,75 75 až 85
paroplynové teplárny 0,60 až 1,20 70 až 82
mikroturbíny 0,50 až 0,65 72 až 86

* při dodávce tepla v horké vodě asi 0,18 až 0,45
při dodávce v páře asi 0,08 až 0,18

Kogenerace ORC (Organic Rankine Cycle)

Základem tohoto procesu je Clausius-Rankinův parní oběh. Je založen na použití organického pracovního média (Iso-Pentan, Iso-Butan, Iso-Oktan, Toluol, silikonový olej apod.) místo vody, které má příznivější vlastnosti, při přívodu tepla a při nízkých tlacích se odpařují a přehřívají. Termodynamický proces ORC je znázorněn na obrázku 5. Použitím tohoto procesu je možné z tepelné energie na nízké teplotní úrovni a nízkém tlaku vyrábět elektřinu.

Obrázek

Nahrávám...
Nahrávám...