dnes je 27.5.2024

Input:

Osvětlení

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.3.1
Osvětlení

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Pro osvětlení se v republice spotřebuje přibližně 5% vyrobené energie. Přesto to není okrajové odvětví spotřeby elektrické energie. Elektrické osvětlení nám zejména v zimních měsících prodlužuje den. Tak můžeme elektrické osvětlení rozdělit do dvou hlavních skupin:

  1. osvětlení pracovní,

  2. osvětlení dekorativní.

Pracovní osvětlení

Pracovní osvětlení se buduje za účelem vhodného osvětlení pracovní plochy tak, abychom byli schopni pracovat i v období, kdy je přirozené osvětlení nedostatečné. Přitom velikost osvětlení je dána příslušnými normami a požadavky na vykonávanou práci

Venkovní osvětlení

Jako pracovní osvětlení je možno považovat vše od osvětlení ulic až po osvětlení pracovní plochy lokálním svítidlem. Při jeho návrhu je třeba se vždy řídit potřebou a kvalitou osvětlení. V dnešní době je možno osvětlení volit tak, aby nedocházelo k nežádoucím vlivům na zrak příslušných pracovníků. Bohužel do dnešní doby se tak neděje ve všech případech. Mnozí "odborníci“ navrhují osvětlení spíše pod módním vlivem a podle svých zažitých představ. Tak dochází k nevhodným záměnám svítidel do míst, kam nepatří.

Při návrhu osvětlení je třeba vycházet z několika podstatných skutečností, které vhodné osvětlení různým způsobem ovlivňují. Při návrhu nestačí se zajímat pouze o hladinu osvětlení. Je třeba brát do úvahy i jeho rovnoměrnost, zajistit aby svítidla neoslňovala, zabezpečit vhodnou teplotu osvětlení. Rovněž volba centrální a lokální hladiny osvětlení není nezanedbatelná. Všechny tyto vlivy se podepisují na únavě pracovníka, na jeho pocitech a tím i zpětně na jeho výkonu co do množství i do kvality.

Volba zdroje

Všechny tyto požadavky lze za použití současné techniky splnit. Vhodnou volbou zdrojů, jichž se vyrábí téměř nepřeberné množství je možno dosáhnout jak požadované rovnoměrnosti, tak i potřebné teploty osvětlení. Pro osvětlení velkých prostorů zejména venkovních použijeme halogenidové výbojky, nebo speciální výbojky sodíkové, případně výbojky na bázi jiných plynů. Výbojky jsou zdroje s největší účinností přeměny elektrické energie na světlo. Přesto nelze dosáhnout uspokojivých výsledků prostou záměnou starších výbojek za nové. Je si třeba uvědomit, že čím méně zdrojů pro osvětlení použijeme, tím větší vliv má porucha jednoho zdroje na celkovou rovnoměrnost osvětlení. Přes skutečnost,že moderní zdroje mají stále větší světelný výkon si musíme uvědomit, že čím větší světelný tok, tím je větší možnost prostého oslnění pohledem a proto je nutné buďto použít svítidla speciálně upravená, nebo pro svítidla použít vyšší stanoviště. I tato skutečnost znamená, že ve většině případů není vhodné nahradit ve stávajících osvětlovacích bodech pouze nové zdroje nebo nová svítidla a už vůbec není vhodné při

Nahrávám...
Nahrávám...