dnes je 24.5.2024

Input:

Osvědčení a oprávnění k činnostem na vyhrazených tlakových zařízeních

12.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.2
Osvědčení a oprávnění k činnostem na vyhrazených tlakových zařízeních

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, proto provádění činností na nich podléhá dozoru pověřené organizace (Technické inspekce ČR – TIČR) podle zákona č. 250/2021 Sb., tzn. téměř všechny činnosti na VTZ smí provádět pouze osoby přezkoušené pověřenou organizací.

Právnické a podnikající fyzické osoby (tj. i provozovatelé vlastních VTZ) pracující na vyhrazeném TZ musí dle § 7 zákona č. 250/2021 Sb. proto být držiteli příslušného oprávnění, vydaného pověřenou organizací, k montáži, opravám, rekonstrukcím, revizím a zkouškám kotlů a TNS a k periodickým zkouškám TNP (činnost uvedená v ČSN 07 8305 a ČSN 07 8304 ). Konkrétní fyzické osoby musí mít od pověřené organizace pro tyto činnosti osvědčení. Platnost oprávnění je 10 let a platnost osvědčení je 5 let.

Pravost a platnost oprávnění a osvědčení lze zkontrolovat na webových stránkách TIČR, která vede jejich veřejnou evidenci.

Osvědčení k vykonávání činností na vyhrazených tlakových zařízeních obsahuje tyto rozlišovací znaky:

a) druh činnosti

R revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení

Z stavební a první tlakové zkoušky vyhrazených tlakových zařízení u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, která zařízení vyrobila, provedla montáž nebo opravu

O obsluha tlakových zařízení – kotlů

b) specifikace příslušného zařízení

NI; NII tlakové nádoby stabilní I. třídy nebo II. třídy

NP nádoby na plyny

PK1, PK2, HK2, PK3, HK3, PK4, HK4, KK4 – parní, horkovodní a kapalinové kotle jednotlivých tříd

Oprávnění k vykonávání činností na vyhrazených tlakových zařízeních obsahuje tyto rozlišovací znaky:

a) druh činnosti

R revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení

M montáž

O opravy a rekonstrukce

PZ periodické zkoušky nádob na plyny

b) specifikace příslušného zařízení

NI; NII tlakové nádoby

Nahrávám...
Nahrávám...